Đồng chí Đặng Xuân Phong.

Sáng 26-1, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều đại biểu đã bày tỏ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới…

Báo QĐND xin trích đăng một số ý kiến phỏng vấn bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

* Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai:

Sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tôi rất vinh dự là một trong 1.587 đại biểu dự đại hội và cũng rất phấn khởi được đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự đại hội.

Thời gian qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai đã đóng góp tích cực vào tất cả các văn kiện của Đảng. Trong đại hội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tích cực, tăng cường đóng góp trong các phiên thảo luận. Tôi đặc biệt ấn tượng vào những nhiệm vụ trọng tâm và bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trình bày trong báo cáo.

Cảm nhận của tôi về không khí đại hội rất phấn khởi, trang nghiêm và trang trọng. Công tác chuẩn bị hết chức chu đáo, từ khánh tiết, an ninh, hậu cần đến các nội dung đại hội, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác nhân sự... Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết thống nhất và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đặt ra trong các văn kiện trình đại hội, trong nhiệm kỳ tới, sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước, nhất là vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc. Đặc biệt đối với Lào Cai, trong thời gian tới, phát triển kinh tế cửa khẩu là một trong hai lĩnh vực đột phá, trong đó đột phá về cơ sở hạ tầng, đặc biệt về giao thông và đột phá về du lịch, thương mại dịch vụ. Trong đó ưu tiên phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành đảng bộ đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ góp ý vào các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo... được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và chuyên gia kinh tế trong tỉnh nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa mong muốn đại hội dành thời gian thảo luận về các cơ chế chính sách đặc biệt trong phát triển kinh tế biển. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển kinh tế biển, hình thành các tập đoàn lớn có vai trò chủ lực về kinh tế biển.

Đối với huyện Trường Sa, cần có những chính sách đầu tư phát triển các âu tàu để vừa giúp ngư dân tránh bão, vừa làm tốt các dịch vụ hậu cần; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh bắt, nghiên cứu các loài hải sản có thể nuôi trồng ở Trường Sa. Khi người dân được tạo điều kiện và có sự hỗ trợ tốt nhất để tham gia phát triển kinh tế biển, sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh:

Yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Chúng tôi đồng thuận, nhất trí cao về báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là đánh giá “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực như hiện nay”. Tôi cho rằng, đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất khiêm tốn, quá trình đưa ý kiến này ra có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đến nay được đưa vào văn kiện, được trình bày rất thuyết phục. Chúng tôi tin đại hội sẽ đồng thuận cao quan điểm này. Với một niềm tin mãnh liệt, chúng tôi tin đại hội thành công, đất nước chúng ta phát triển và tiếp nối cơ đồ, tiềm lực này để thế hệ con cháu chúng ta tin tưởng vững vàng vào sự lãnh đạo của Đảng để tiếp nối những thành công trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều lần về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi cho rằng qua thực tiễn hoạt động ở cơ sở và về dự đại hội, chúng tôi thấy rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định trong phát triển đất nước. Nếu như đất nước thu hút, trọng dụng được nhân tài, là những nhân tài trong đảng, trong bộ máy chính trị và không ngừng nâng cao nhận thức, tri thức thì đất nước ta sẽ không ngừng phát triển. Nhân lực chất lượng cao không chỉ quyết định sự phát triển của đất nước ở trước mắt mà trong tầm nhìn dài hạn.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới cơ chế để trọng dụng nhân tài và không có con đường nào khác ngoài giáo dục, đào tạo. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trong văn kiện đã đề cập rất rõ nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo.

* Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2:

Phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục và cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên; văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết.

Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ qua là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao...

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân rất phấn khởi, tự hào và trân trọng những thành tựu có ý nghĩa quan trọng mà đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tin tưởng rằng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành nhiệm kỳ mới đều là những cán bộ, đảng viên được tín nhiệm, lựa chọn kỹ càng, sẽ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có tâm, có tầm và là những tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long:

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc. Thời gian qua, nhân dân đã đóng góp rất tích cực để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh hơn quan điểm này, điểm đổi mới hơn là tập trung dựa vào dân để xây dựng Đảng. Dựa vào dân ở đây là trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng phải luôn nhận được sự tham gia góp ý của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm.

Người dân sẽ góp ý, theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành.

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đảng ta xác định cán bộ là cái gốc của công việc, công việc tốt hay kém là do đội ngũ cán bộ, vì vậy Đại hội XIII tiếp tục quan tâm hơn về công tác này.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh trong báo cáo về công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Đặc biệt, trong công tác cán bộ lần này, Đại hội đề cập rất nhiều nội dung, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ phải chịu khó đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Cán bộ phải gương mẫu, thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân.

Đoàn Vĩnh Long đã tham gia góp ý văn kiện rất nhiều lần, qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy rất đầy đủ, sâu sắc và kỳ vọng đại hội lần này sẽ nâng cao đời sống người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN