Ngày 5/1, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2021. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc
gia dự và phát động Lễ ra quân.
Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà
Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia nêu rõ: Tai nạn giao
thông (TNGT) và ùn tắc giao thông đường bộ vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 24/02/2003 và tiếp ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012. Đây là những Chỉ thị rất quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong giai đoạn 2016-2020 số vụ TNGT giảm 42,71%, số người chết giảm
19,01% và số người bị thương giảm 53,91% so với giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt
năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua: Số vụ giảm gần 18%, số người bị thương giảm gần 20%, số người chết giảm trên 12% và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người/1 năm. Đáng chú ý là 03 ngày đầu năm 2021 tình hình TNGT đã giảm 09 vụ, giảm 16 người chết, giảm 06 người bị thương so với năm 2020.
Năm 2021, với những sự kiện chính trị lớn sẽ diễn ra như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và hiệu
quả hơn để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Năm ATGT 2021, Ủy
ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT ” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải và hoạt động thực thi pháp luật về trật tự ATGT.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Uỷ ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự ATGT” từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2021; thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Kế hoạch; phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ TNGT, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2020; khắc phục ùn tắc giao thông tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ : 080.44818 - 080.49195 - 080.43830
Fax: 080.43.829 - Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn - Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Với bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian
qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội và đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật từ trung ương đến địa
phương cần quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ lớn sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hoá giao thông với trọng tâm là
hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông; lên án các hành vi “phi văn hoá” khi tham gia giao thông; vận động nhân dân ủng hộ, hợp tác với lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; thông tin về chế tài nghiêm khắc của pháp luật, như quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ, đối với những hành vi vi phạm; tuyên truyền về tính khách quan, chính xác của việc xử phạt “nguội” qua hệ thống camera, cân xe tự động… Giúp người dân nhận thức đúng, thay đổi hành vi, từ đó tham gia giao thông một cách có văn hoá và an toàn hơn. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông.
Hai là, tập trung xây dựng hình ảnh cán bộ thực thi pháp luật “Liêm chính, nhân văn, tận tâm, vì dân phục vụ”. Ngành Giao thông vận tải, ngành Công an và các ngành liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết trung ương 4 khoá XI, XII về chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ của trong toàn lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường
thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quy hoạch, quản lý đô thị; xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng như trong thanh tra, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Mỗi cán bộ, công chức trong lực lượng thực thi pháp luật nhất định phải là một tấm gương về chấp hành tốt pháp luật nói chung và pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT nói riêng.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, các thành tựu của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, coi đây là chìa khoá để thực hiện thành công năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự ATGT”.
Chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết
Nguyên đán Tân Sửu, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Bộ, ngành liên quan
và các địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã
chỉ đạo tại Công điện 1711 ngày 07/12/2020, vừa bảo đảm trật tự, ATGT, vừa gắn
với phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân
2021. Trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT, không
vì Tết mà "nể nang, xuê xoa". Các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền để toàn xã hội thấy việc dừng xe, kiểm tra, xử phạt để ngăn không cho tai nạn xảy ra, không để thương vong xảy ra, đó chính là món quà Tết có ý nghĩa nhất đối với mọi người dân.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ : 080.44818 - 080.49195 - 080.43830
Fax: 080.43.829 - Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn - Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Không để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành
khách không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 khi tham gia giao thông; có
phương án ứng phó hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID-19 tại
các đầu mối giao thông và trên phương tiện công cộng; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hiệu quả
tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng;
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển chất nổ, chất cháy, các loại pháo; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán.

VPCP