Sáng ngày 2-8-2019 Hội đồng tiêu hủy vũ khí,pháo,kích điện,các loại đồ chơi nguy hiểm đã tiến hành thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiêu hủy toàn bộ số lượng súng tự chế gồm:12 khẩu súng hơi;04 khẩu súng kíp; 185 khẩu súng hơi cồn tự chế;04 khẩu súng hơi tự chế PCP;85 kích điện;28 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bị cấm;59 kg pháo các loại;28.000 viên đạn súng hơi;01 khẩu súng ngắn bắn đạn bi; 11 viên bị sắt;06 dao kiếm và 990 gam KLCO3 và lưu huỳnh.

Đây là số vũ khí vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm với số lượng lớn được Công an huyện Hương Sơn phát hiện,thu giữ thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận đông nhân dân trên địa bàn tự giác giao nộp trong thời gian qua.

Để nhằm giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội

(ANTT, ATXH) trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn. Sáng nay,Công an huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm đếm số lượng,chủng loại, và tiến hành thực hiện lệnh tiêu hủy toàn bộ số vật liệu nói trên trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêu hủy.

                                                                                         Minh Lý