Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Sáng 30-11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, gặp mặt các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các mô hình học tập về Hà Nội dự Đại hội toàn quốc biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020.

Cùng dự có nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Về dự cuộc gặp mặt có 294 đại biểu được bầu chọn từ cơ sở đại diện cho hơn 16 triệu gia đình, hơn 84 nghìn dòng họ, 89 nghìn cộng đồng và hơn 48 nghìn đơn vị học tập với đủ các thành phần cư dân từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến vùng núi, vùng biên giới, hải đảo, với các thành phần dân tộc, mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác, ở các lứa tuổi khác nhau trong cả nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hiếu học cùng với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, có chủ trương thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Từ khi triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, truyền thống hiếu học đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị... đã trở thành hoạt động thường xuyên, có nền nếp, quy củ, phát triển rộng khắp trong cả nước. Nhờ vậy, phong trào học tập đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các mô hình học tập đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực. Trong các mô hình học tập, hội viên không chỉ học hỏi, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, mà còn trao đổi, truyền tải về văn hóa, đạo đức, nhất là giúp hội viên nhận thức rõ tác hại để tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tại những địa phương có phong trào xây dựng các mô hình học tập phát triển, người dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập và đời sống. Từ đó tăng cường mối quan hệ thân thiện, gắn kết, giúp đỡ giữa mọi người và trong cộng đồng.

Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố và đơn vị học tập là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo phát triển, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và khối phố văn minh, khu dân cư văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của các cấp hội và phong trào khuyến học; biểu dương các tấm gương học tập tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là những đại biểu xuất sắc về dự đại hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, 294 đại biểu về dự đại hội lần này thực sự là những tấm gương tiêu biểu, là điểm sáng lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong phong trào khuyến học, khuyến tài đóng góp vào phong trào dạy tốt, học tốt, thi đua yêu nước của ngành giáo dục.

Thời gian tới, nước ta đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để đưa đất nước vượt qua khó khăn, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, nước ta cần có những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ được Đảng, Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy và điều kiện cơ bản để thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ những phân tích nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa sự học trong nhân dân bằng việc tiếp tục xây dựng các mô hình học tập với chất lượng cao hơn; tuyên truyền, động viên, khuyến khích mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân… tham gia học tập suốt đời, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

Nêu lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành chân lý: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng, là con đường duy nhất để tiến bộ và phát triển, là nhu cầu cấp thiết của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích để tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội mong mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương nhiều hơn nữa, coi việc tự học tập, rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là quy định bắt buộc. Học tập không chỉ là nghĩa vụ, mà phải được coi là quyền, là khát vọng, say mê, là niềm vui để làm việc và làm người cán bộ, đảng viên tốt. Không học tập và rèn luyện sẽ bị tụt hậu, bị đào thải, không đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, phong trào học tập suốt đời sẽ tiếp tục được nhân lên, toàn xã hội tiếp tục hăng say học tập với tinh thần “học không bao giờ cùng”; các cuộc vận động, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

CHIẾN THẮNG