LTS: Kể từ số 1356, Báo CCB Việt Nam mở Chuyên mục “Đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng”. Ban biên tập mong nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để Chuyên mục thực sự là diễn đàn của Nhân dân góp ý với Đảng ta.

Phòng, chống tham nhũng “dưới vẫn lạnh”

Sau khi nghiên cứu “Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” vừa được đăng trên Phụ trương đặc biệt Báo Nhân dân, ngày 20-10; tôi xin đóng góp làm rõ thêm về Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Tôi cơ bản nhất trí với đánh giá của Dự thảo phần ưu điểm, kết quả nổi bật là: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng  được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trong, rõ rệt; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn” (khổ 1, trang 17, dòng 29, mục 9, trên xuống).

Nhưng theo tôi đây mới là kết quả ở cấp T.Ư (tạm gọi là trên) và cũng mới ở xử lý những vụ án lớn, trọng điểm, còn ở cấp Bộ, ngành, địa phương… (tạm gọi là dưới) thì còn chuyển biến rất ít, nếu như không muốn nói là chưa thật chuyển biến. Đúng là “trên nóng dưới lạnh”. Chính vì thế đánh giá mặt làm được nên bỏ cụm  từ “Thực hiện quyết liệt, toàn diện” (dòng 2, mục 9, trên xuống). Nếu để nguyên thì cần nói rõ kết quả ở cấp T.Ư.

Hạn chế này theo tôi phải được nhấn mạnh, cố gắng làm rõ ở phần hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân (khổ 3, trang 17, mục 2).

Với suy nghĩ cá nhân, tôi cho rằng hạn chế trên, nguyên nhân có tính bao trùm là do sự xuống cấp về đạo đức công vụ. Thời phong kiến, liêm chính được đề cao để kìm hãm tham nhũng, nhưng đến nay rất nhiều quan chức không giữ được đạo đức công vụ.

Đúng như một nhà hiền triết nói: “Cái gì đạo đức không tốt cũng dẫn đến hỏng”!

Nhật Hoàng