Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức cất bốc, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ (HCLS) hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại 2 huyện Định Hóa và Phú Bình (ảnh).

Từ cuối năm 2019, nhận được tin báo của nhân dân và cấp ủy, chính quyền các xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, Đào Xá, huyện Phú Bình về 4 ngôi mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp được nhân dân di chuyển, chôn cất, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các huyện Định Hóa, Phú Bình, các nhân chứng có liên quan tiến hành khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức hội thảo kết luận thông tin, khẳng định các mộ trên là mộ bộ đội, hy sinh trong chiến đấu. Qua 70 năm, phần mộ của các liệt sĩ vẫn đang được nhân dân chăm sóc..

Theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành cất bốc phần mộ; cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Định Hóa và Phú Bình tổ chức Lễ truy điệu và an táng HCLS tại nghĩa trang địa phương.

Đức Thúy