Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch tỉnh nhận nhiệm vụ mới; chúc mừng đồng chí Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

     Sáng qua 15/7/2019, tại kỳ họp thứ 10 khoá XVII, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã nhất trí bầu ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tán thành 48/48 đại biểu có mặt dự họp.

    Ông Trần Tiến Hưng, sinh năm 1976, quê quán phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Ông Hưng là cử nhân kinh tế Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, là tiến sỹ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Hưng là uỷ viên UBKT Trung ương.

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hưng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được trở về cống hiến cho quê hương, sẽ mang hết khả năng, trí tuệ để cùng với tập thể lãnh đạo, điều hành đưa Hà Tĩnh vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; ông Hưng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Hà Tĩnh, chắc chắn sẽ góp phần đưa Hà Tĩnh hoàn thành các mục tiêu phấn đấu mà HĐND tỉnh đề ra.

                                                                               Lê Anh Thi