Chính chỉ số “hạnh phúc” được đưa vào chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã gây sự chú ý rộng rãi trong dư luận cả nước.

Đúng thôi, vì chỉ riêng trả lời câu hỏi “hạnh phúc là gì?”, loài người đã có hàng triệu triệu câu trả lời không giống nhau, nhưng không phải không đúng với người trả lời. Nghĩa là hạnh phúc hay không hạnh phúc còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

Ngay Đảng bộ Yên Bái, khi trả lời báo chí về chỉ số hạnh phúc trong Chủ đề Đại hội thì có người cho rằng tiêu chí là: Hạnh phúc bao gồm sự hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống và chỉ số tuổi thọ; còn người khác thì nói, đại ý: Đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân cũng sẽ hạnh phúc hơn…  

Tôi thì thiển nghĩ, với các tổ chức Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Yên Bái nói riêng trong tình hình hiện nay, Đảng đề ra được những giải pháp lãnh đạo chống không còn hối lộ trong đội ngũ cán bộ của Đảng là hạnh phúc.

Nghĩa là, “Không phải đưa tiền của cho người có quyền hành để nhờ làm việc có lợi cho mình, bằng hành vi lạm dụng chức vụ hoặc làm sai pháp luật” - Từ điển tiếng Việt, xuất bản năm 2002.

Vì hối lộ không chỉ làm băng hoại đạo đức, mất niềm tin của dân với Đảng, mà còn làm hư hỏng cả người nhận hối lộ và người hối lộ. Còn những người phải hối lộ thì ít nhất cũng không hài lòng với người nhận hối lộ…  

Hơn nữa, hối lộ còn đang là vấn nạn mà Đảng đang nỗ lực khắc phục, được đề ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nên không còn hối lộ là hạnh phúc cho Đảng, cho dân.

Huy Thiêm