Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức chủ trì họp báo

Chiều 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn và Thiếu tướng Vũ Đình Vân – Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng chủ trì họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành từ ngày 27 đến 30-9-2020 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 450 đại biểu, trong đó có 430 đại biểu được bầu từ  các đảng bộ trực thuộc Quân ủy T.Ư. Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cả về văn kiện và công tác nhân sự. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tổ chức khảo sát thực tiễn, hội thảo nhiều lần, gửi xin ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban Đảng Trung ương, 60 đảng ủy trực thuộc Quân ủy T.Ư...

Ngày 12-9-2020, tập thể Bộ Chính trị đã thông qua công tác chuẩn bị Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, chặt chẽ, đúng tinh thần Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Đến ngày 14-9-2020, có hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy T.Ư đã hoàn thành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Sau đại hội tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                              Vũ Quang Huy