Tổ giám sát của Hội CCB tỉnh làm việc với Hội CCB thị xã Hồng Ngự.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của CCB trong diện đối tượng được thụ hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 146) còn tồn đọng, chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa đúng quy định, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện giám sát năm 2020 về việc thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với hội viên CCB nói riêng và CCB trên địa bàn tỉnh nói chung.

“Làm tới nơi, tới chốn”

Với vai trò chủ trì, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐTBXH, BHXH triển khai kế hoạch giám sát trực tiếp tại T.P Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự (huyện Hồng Ngự). Đồng thời, Hội CCB tỉnh chỉ đạo 10 Hội CCB huyện, thị còn lại tiến hành khảo sát thu thập số liệu liên quan đến đối tượng CCB được quy định tại Nghị định 146 theo các nội dung sau: Tổng số đối tượng thuộc diện được chuyển đổi mã thẻ BHYT; số đã được chuyển đổi; số chưa được giải quyết kèm theo lý do; những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.  

Theo đề cương hướng dẫn chi tiết, các chi Hội nắm cụ thể số lượng CCB và hội viên CCB trong diện được thụ hưởng để báo cáo Hội CCB cấp xã tổng hợp. Từ đó, Hội CCB huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp với Ban CHQS, Phòng LĐTBXH, BHXH giải quyết các trường hợp còn vướng mắc và báo cáo kết quả về tỉnh Hội.

Thông qua công tác điều tra nắm tình hình, cán bộ cấp cơ sở còn là những tuyên truyền viên chính sách, giải thích những quy định về đối tượng, điều kiện, mức hưởng BHYT cho CCB bởi trên thực tế còn rất nhiều CCB không biết hoặc chưa nắm rõ những quyền lợi của mình.

Đối với những huyện, thị còn nhiều CCB chưa được giải quyết chế độ BHYT, tỉnh Hội cử đoàn cán bộ về làm việc trực tiếp với các ban, ngành, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, bất cập, kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện.

“Tại một số địa phương, do cán bộ làm công tác chính sách còn trẻ, nắm chưa chắc các văn bản quy định về chế độ đối với CCB, không hiểu rõ về đối tượng CCB dẫn đến nhầm lẫn trong việc giải quyết chế độ cho anh em. Chúng tôi phải nghiên cứu và viện dẫn những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để cùng bàn bạc, thuyết phục và thống nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho CCB” - đồng chí Tô Văn Tám - Phó trưởng Ban Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 8-2020, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp đã tổng hợp kết quả giám sát gửi Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản giải quyết chế độ BHYT theo Nghị định 146, chỉ còn một số CCB đi làm ăn xa chưa có điều kiện về làm thủ tục chuyển đổi thẻ BHYT.

Một số bất cập và kiến nghị

Qua thực tế giám sát việc thực hiện chế độ BHYT của CCB tại tỉnh Đồng Tháp, Tổ giám sát của Hội CCB tỉnh do đồng chí Phan Hoàng Nam - Phó chủ tịch Hội là Tổ trưởng cho biết: Sau 1 năm giám sát thực hiện chế độ chuyển đổi thẻ BHYT theo Nghị định 146, việc giải quyết chế độ đã tạm ổn thỏa nhờ sự phối hợp, thống nhất cao trong thực hiện giữa các ban, ngành, tuy nhiên một số bất cập cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết để tránh phát sinh thêm vướng mắc như:

Thứ nhất, do không hiểu thế nào là CCB, thế nào là hội viên CCB, nên một số cán bộ ngành LĐTBXH cấp huyện chỉ giải quyết chế độ BHYT theo Nghị định 146 cho những đối tượng là hội viên CCB.

Thứ hai, một trong những đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định 146 là: “Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Nghĩa là, chỉ những CCB có quyết định “phục viên” mới được hưởng chế độ, còn những người thuộc diện “xuất ngũ” không có trong quy định.  

Chúng tôi xin kết thúc bài viết bằng ý kiến đề nghị của đồng chí Mai Minh Chiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp: “Để bảo đảm quyền lợi cho CCB và tránh những sai sót không đáng có, các Bộ, ngành khi ban hành các nghị định, thông tư có liên quan tới CCB cần trao đổi, thống nhất với T.Ư Hội CCB Việt Nam”.

Hồ Thanh Hương