Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đúng 12 giờ 30 phút ngày 15-8, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng với Lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện gia đình, ông Lê Minh Diễn, con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ.

Trước đó, từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương cùng các cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí. Đại diện nhiều nước và nhiều đoàn ngoại giao cũng đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; chia buồn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho biết, tính đến 17 giờ ngày 14-8 gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B, đường Quang Trung (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

*Sau Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã diễn ra trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Dự Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhà lãnh đạo gần gũi, giản dị, hết lòng vì nước, vì dân.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, LLVT, nhân dân, đồng bào, đồng chí; lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế... đã dành nhiều tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng...

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ Quốc tang phát biểu tại Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.