Nửa nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB T.P Hải Phòng kiểm tra 3.760 tổ chức hội và 51.463 lượt hội viên. Ban chấp hành các cấp Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác Kiểm tra giám sát có nề nếp theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam, Hội CCB thành phố lần thứ VI; các Nghị quyết của BCH T.Ư Hội, BCH tổ chức Hội các cấp; việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương giao có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nửa nhiệm kỳ qua được các cấp Hội tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra hầu hết là kiêm nhiệm, nhưng luôn gương mẫu, tận tụy, không ngừng tự học tập rèn luyện, phát huy vai trò, trách nhiệm nên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác Kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh

Nguyễn Đức Toàn