Cán bộ BHXH và Bưu điện TP Móng Cái, Quảng Ninh, chi trả tiền chế độ tại nhà trong tháng 4 năm 2020.

Trong tháng 8, Bảo hiểm xã hội năm tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và BHXH năm tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9 năm 2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Vietnam Post, BHXH năm tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn cũng đề nghị Vietnam Post và BHXH năm tỉnh nêu trên, nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Đây là giải pháp được BHXH Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố phối hợp cơ quan bưu điện địa phương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4.

Theo Vietnam Post, trong kỳ chi trả tháng 7 năm 2020, cơ quan này đã thực hiện chi trả cho hơn 3,181 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với kinh phí khoảng 13.986 tỷ đồng. Trong số này, chi bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng. Chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng.

Nhandan.com.vn