Gia đình ông Nguyễn Ngọc Sáu ủng hộ 20 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông qua Ủy ban MTTQ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), Công ty TNHH Gạch tuynel Gia Phú của doanh nhân CCB Nguyễn Ngọc Sáu vừa ủng hộ 12 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch và 20 triệu đồng với những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Cảm ơn tấm lòng của CCB Nguyễn Ngọc Sáu, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Duy Xuyên cho rằng việc làm của gia đình CCB Nguyễn Ngọc Sáu thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cộng đồng. Đây cũng là đơn vị, cá nhân đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Minh Đức