Tổ Y nước Việt Nam ta

Thiền sư Tuệ Tĩnh, dạy ta nhớ lòng

Bảy điều cốt yếu ghi tâm

Ứng dụng chuẩn chỉ có đâu bệnh gì.

“Bế Tinh, Dưỡng Khí, Tồn Thần

Thanh Tâm, Quả Dục, Thủ Chân, Luyện Hình”

Lời dạy sáng tựa bình minh

Bảo vệ sức khỏe tự mình sống lâu.

“Bế Tinh” giữ chất dưỡng châu

Tiên thiên cha mẹ bắc cầu tặng cho

Hậu thiên vun đắp đủ no

Châu thân khỏe mạnh giữ kho huyết hồng.

“Dưỡng khí” hít thở sạch trong

Cần cù tập luyện sắc thân hồng hào

Toàn thân, kinh khí, tạng nào

Hít thanh thải trọc, ra vào bình yên.

“Tàng thần” sắc diện của tiên

Thần mà khỏe mạnh tâm yên yêu đời

Bảo tồn giữ lấy đừng rơi

Thần thái tươi nhuận vui cười thơ ca.

“Thanh Tâm” thoải mái khỏe ra

Tham thù, sân hận thân ta tệ rồi

Buông xả những thứ hại thôi

Từ bi hoan hỷ cuộc đời thảnh thơi.

“Quả Dục” ham muốn ít thôi

Đủ tiêu là được, tham thâm hại người

Tâm đức được độ hơn mười

Phúc phần tiên tổ, chê cười dục tham.

“Thủ Chân” là cốt nên làm

Chân nguyên dưỡng sức, đức tâm dưỡng lòng

Ngũ hành sống thuận xoay vòng

Làm tròn đạo nghĩa thong dong cuộc đời.

“Luyện hình” vận động hợp thôi

Quy luật trời đất song đôi vận hành

Luyện tâm, luyện ý, khí hình

Luyện hình khỏe mạnh huyết hồng lưu thông.

“Bế Tinh, Dưỡng Khí, Tồn Thần

Thanh Tâm, Quả Dục, Thủ Chân, Luyện Hình”

Ngẫm suy thật kỹ rõ thông

Chăm chỉ ứng dụng thì không bệnh gì.

Hà Nội, tháng 3- 2020

Lương y Phạm Văn Tấn - (Phố Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)