Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Ngày 25-3, tại trụ sở Chính phủ, phát biểu trong buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm 2019, Việt Nam đã đạt kết quả toàn diện về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, từ đó tăng cường niềm tin của người dân, nhất là lớp trẻ vào Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn Thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đã có nhiều hoạt động phong phú góp phần vào phong trào chung. Đặc biệt, trong "Năm Thanh niên tình nguyện 2019", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực cho đất nước. Đến nay, 54/63 tỉnh, thành phố đã ký quy chế phối hợp giữa tỉnh, thành đoàn và UBND các tỉnh, thành phố.