Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, sau khi dự Đại hội  Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á lần thứ 19 (VECONAC - 19) và nhận chức Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á năm 2020 (ngày 11-12-2019), Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan T.Ư Hội xây dựng Đề án và Kế hoạch tổ chức Đại hội VECONAC - 20 trình Ban Bí thư.

Ngày 12-2-2020, Thường trực T.Ư Hội, do Thượng tướng Chủ tịch Nguyễn Văn Được chủ trì đã họp, thông qua Dự thảo Đề án, Kế hoạch tổ chức Đại hội VCONAC - 20. Hội nghị xác định tổ chức Đại hội VECONAC - 20 là một trong những sự kiện quan trọng trong tổng thể các sự kiện của năm Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN. Vì vậy, việc tổ chức Đại hội cần được sự lãnh đạo của T.Ư Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ…; phải được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, trang trọng. Mục đích của VECONAC-20 không chỉ “bó” lại trong khuôn khổ Hội CCB mà phải đạt tính tổng thể, bao gồm: 1. Hội nhập quốc tế; 2. Phục vụ lợi ích Dân tộc, hòa bình, hợp tác, phát triển; 3. Nâng cao vị thế đất nước và vị thế Hội CCB Việt Nam.

Để đạt được mục đích đó, yêu cầu Đại hội VECONAC-20 phải thống nhất được Chủ đề và được tổ chức: 1. Đúng quy định của Ban Bí thư; 2. Đại hội có nội dung phong phú, thiết thực; 3. Bảo đảm tốt về lễ tân, hậu cần và an ninh; 4. Làm tốt công tác tuyên truyền.

Hội nghị cũng dự kiến thời gian, chương trình, địa điểm họp Nhóm làm việc ; chương trình, thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nêu rõ: Thường trực và các cơ quan T.Ư Hội nhanh chóng hoàn chỉnh Đề án trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư. Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư, sẽ hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội, báo cáo Chính phủ, để triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

                                                                                                  Duy Nguyễn