Các tập thể, cá nhận nhận khen thưởng.

Sáng 14-6, Hội CCB TP.Thủ Dầu Một tổ chức Đại hội thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”giai đoạn 2019 - 2024.

Đây là Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với sự tham dự của 141 đại biểu chính thức.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại tá Phạm Tường Liêm - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh đến dự, cùng đại diện lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu TP. Thủ Dầu Một, Đ/c Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông; Phó bí thư Thường trực Nguyễn Hữu Thạnh; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thu Cúc, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB TP. Thủ Dầu Một được phát huy và duy trì thường xuyên, gắn kết chặt giữa nhiệm vụ chính trị của Hội, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã thi đua xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thi đua thực hiện tốt chủ trương “1 tập trung 3 đột phá” và thực hiện tốt các hoạt động thi đua cao điểm.

Phong trào thi đua được CCB TP. Thủ Dầu Một tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần “CCB gương mẫu” đã bám sát chủ đề thi đua của Hội “Gương mẫu, sáng tạo, chung sức đồng lòng”. Thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, Đề án Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2021- 2025 của Thành ủy Thủ Dầu Một…,Trong 5 năm, các cấp Hội của thành phố đã kết nạp mới được 466 hội viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội đã kết nạp được 117 hội viên mới…14 Hội cơ sở hội đã đăng ký thực hiện 28 mô hình, 14 công trình; tập trung thực hiện tốt 12 tiêu chí “3 không, 4 tốt”, “Người công dân 5 gương mẫu”…nhằm xây dựng hình ảnh CCB thành phố nhân ái nghĩa tình, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Đại biểu dự Đại hội đã tham luận nhiều nội dung: các giải pháp hay, hiệu quả trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; vai trò, trách nhiệm của Chi hội CCB trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đóng góp xây dựng ĐTVM; công tác phối hợp trong các phong trào thi đua…

Thiếu tướng Trần Hữu Tài đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB TP. Thủ Dầu Một. Đồng thời đề nghị các cấp hội thành phố cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội CCBVN. Tiếp quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, làm cho mọi cán bộ Hội viên CCB nhận thực đúng đắn về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng, làm cho công tác thi đua thực sự xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hội. Ở đâu có CCB, CQN ở đó có công tác CCB và ở đâu có tổ chức Hội ở đó có phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu". Công việc càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua.

Đ/c Thiếu tướng Hữu Tài, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương phát biểu tại ĐH.

Làm tốt vai trò tham mưu hướng dẫn của HĐTĐKT, sự gương mẫu của cán bộ Hội viên, phát huy hiệu quả, hiệu lực của công tác TĐKT, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương; xây dựng hình ảnh người CCBTP gương mẫu “Nhân ái, nghĩa tình, sống có trách nhiệm với cộng đồng”. Triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chí người hội viên CCB 5 gương mẫu

Phong trào thi đua trước hết cần hướng vào xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Tập trung thực hiện chủ trương: 1 tập trung, 3 đột phá. Tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Mỗi cán bộ, hội viên CCB thành phố tiếp tục gương mẫu trong các phong trào thi đua, tích cực đóng góp xây dựng các cấp hội vững mạnh và xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn hóa, văn minh đô thị.

Tại Đại hội, đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẩu” tỉnh Bình Dương, gồm 17 đồng chí.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, UBND TP. Thủ Dầu Một và Hội CCB thành phố đã khen thưởng 20 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Xuân Thảo