Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Báo cáo tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội...

"Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện hành nhằm kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong thực tiễn", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Dự thảo luật do Chính phủ trình gồm 9 chương, 65 điều, bao gồm các quy định chung; quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc bố trí lực lượng, phương tiện trong phòng cháy, chữa cháy...

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị, căn cứ chủ trương của Đảng, cơ quan soạn thảo cần kết hợp tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung các quy định về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trong dự thảo luật để quy định cụ thể về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và mối quan hệ với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cho rằng, việc xây dựng và ban hành luật nhằm thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực này; luật hóa những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động cứu nạn, cứu hộ mà lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang đảm nhiệm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn.

Đề cập đến quy định về thẩm tra và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, dự thảo luật đang phân công cho khá nhiều cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhưng chưa có sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị này. "Quy định như vậy thì người dân, doanh nghiệp phải đến nhiều nơi để nộp thủ tục. Để cắt giảm điều kiện, thủ tục trong đầu tư, kinh doanh thì quy định về thẩm tra và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy cần được thiết kế phù hợp để bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp", Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nói.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng: “Đây là dự án luật rất quan trọng, tác động đến kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, doanh nghiệp gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản nên cần nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng và khẩn trương để khắc phục bất cập, hạn chế, đồng thời có những đổi mới phù hợp, khả thi, gắn với đời sống kinh tế - xã hội”.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rút kinh nghiệm hạn chế trong thực tiễn để trong thời gian tới, hạn chế tối đa số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Tình hình cháy nổ, tai nạn xảy ra liên tục như vụ cháy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của xã hội, cũng là bài học kinh nghiệm đắt giá trong công tác này. Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bám sát chỉ đạo của Đảng, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư… để hạn chế tối đa các vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân...

QĐND