Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2023

Ngày 03/01/2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Sơ kết 5 năm hoạt động của Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) và Trang thông tin điện tử Hội CCB tỉnh, giai đoạn 2018-2023. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Vi Mạnh Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam.

Hội CCB tỉnh hiện có 16 đơn vị trực thuộc với 116.263 hội viên. Năm 2023, các cấp Hội đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, của Hội; triển khai toàn diện, chỉ đạo trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả, sát thực, các nội dung kế hoạch năm và các nhiệm vụ đột xuất, có nhiều nội dung đạt kết quả tốt, có chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; động viên hội viên gương mẫu tham gia thực hiện các cuộc vận động, các chương trình, các phong trào của địa phương và của Hội, khắc phục hậu quả thiên tai; khai thác các nguồn lực để giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống cho hội viên. Các mô hình điểm, tiêu biểu của các đơn vị được duy trì, phát huy hiệu quả, có tính lan tỏa tốt. Phong trào “CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến tiền của trong xây dựng nông thôn mới” được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao; đã có nhiều chương trình mới như nhận đỡ đầu con em mồ côi, các quỹ khuyến học “Học bổng trái bưởi vàng CCB Đoan hùng”. Đổi mới phương pháp tuyên truyền về truyền thống, Đoan Hùng với Liên hoan “Ông kể cháu nghe” huyện Hội Lâm Thao có mô hình nhà văn hóa Khu dân cư “ Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ghi nhận những kết quả đạt được, trong năm Hội CCB tỉnh đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2023.

Năm năm qua, Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên DLXH và Trang thông tin, điện tử của Hội CCB tỉnh luôn chấp hành và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nguyên tắc và quy định về chuyên môn cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện chế độ thông tin, thông báo, nắm tình hình và báo cáo phản ánh dư luận với BCĐ 35 tỉnh đúng quy định và chất lượng ngày càng được nâng lên. Trang TTĐT hoạt động hiệu quả, tính đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận được hàng nghìn tin, bài, ảnh và đã biên tập, đăng lên trang được 1.078 nội dung. Có hàng trăm ngàn lượt người tham gia tương tác, khai thác. Công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, Báo, Đài các cấp được gắn kết và tương tác hiệu quả. Đã mở 60 chuyên mục và 22 phóng sự phản ánh các hoạt động nổi bật của Hội và tuyên truyền gương CCB điển hình tiêu biểu... Đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận luôn đề cao trách nhiệm, sự tâm huyết, nhiệt tình, đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Mạnh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ BCHTW Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam ghi nhận những kết quả trong công tác và thành tích mà Hội CCB tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phú Thọ là tỉnh sớm triển khai hoạt động của Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên dư luận xã hội và Trang thông tin điện tử. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên DLXH và Trang thông tin điện tử của Hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 167 - HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH” và thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, từ đó làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, hội viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên DLXH của hội. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng cho hội viên CCB, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nắm bắt, định hướng, dư luận xã hội và hoạt động của Trang thông tin điện tử, trong đó coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, khách quan, toàn diện.

Thiếu tướng Lê Quang Đại - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại Hội nghị

         Hội nghị đã phát động và ký kết phong trào thi đua đặc biệt năm 2024 với chủ đề "Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng” thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB các cấp lần thứ VII và các ngày lễ kỷ niệm năm 2024. Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh trao cờ thi đua cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023; Tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm hoạt động của Tổ thông tin, tuyên truyền - Cộng tác viên DLXH và Trang thông tin điện tử Hội CCB tỉnh, giai đoạn 2018 – 2023.

                           Kiều Tuấn - Hội CCB tỉnh