Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ngày 21-12, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện T.Ư Hội CCB Việt Nam…

Năm 2023, các cấp Hội CCB thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, triển khai  đến các cấp hội trong toàn tỉnh.

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã nhận ủy thác trên 330 tỷ đồng giúp gần 6,3 nghìn hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Ngoài ra, từ nguồn quỹ do hội quản lý đã cho hàng nghìn lượt hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Với 10 CLB sản xuất kinh doanh cấp huyện, 61 CLB cấp xã của Hội doanh nhân CCB trong tỉnh thu hút được trên 1.000 thành viên là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Hưởng ứng  "Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã trồng được 2.225 cây, trong đó có 23 hàng cây gắn biển CCB tự quản. Các cấp hội duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ, đội CCB tự quản. Bên cạnh đó, các cấp hội CCB chú trọng chăm lo, giúp đỡ hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên và CCB; hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; hầu hết các gia đình hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong việc đồng thuận và chấp hành việc bàn giao đất để Nhà nước triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2024, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục vận động các hội viên CCB, cựu quân nhân đoàn kết, phát huy  phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu; gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương; tập trung xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên CCB…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Hội CCB tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận động hội viên và người dân đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai các dự án của tỉnh; giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống….

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh biểu dương khen thưởng.

Võ Hóa