Báo CCB Việt Nam số 1508, ra ngày 4-10-2023, đã phản ánh về việc bà Đỗ Thị Trụ, sinh năm 1944, vợ liệt sĩ Nguyễn Trường Tam được Nhà nước giao 2.304m2 đất canh tác nông nghiệp theo Nghị định 64/CP của Chính phủ.

Năm 2010, Dự án đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh (còn gọi là đường 100) triển khai, diện tích đất nằm trong diện thu hồi giai đoạn 1 của gia đình bà Trụ là 1.824m2, đã nhận tiền đền bù.

Năm 2021, giai đoạn 2 của Dự án chuẩn bị triển khai; bà Trụ cho biết số diện tích còn lại khoảng 480m2 chưa được kiểm đếm, đền bù, bàn giao mặt bằng đã bị chủ đầu tư Khu đô thị Việt Đức Legend City là Công ty CP ống thép Việt Đức - VG PIPE (gọi tắt là Công ty VG PIPE) quây tôn, bao chiếm khu đất khiến gia đình không thể vào canh tác (ảnh).

Kể từ đó, gia đình bà Trụ có nhiều đơn thư gửi tới chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nhưng sự việc sau đó không được xem xét, giải quyết dứt điểm.

Qua tìm hiểu của PV, gia đình bà Trụ được Nhà nước giao 3.878m2 đất nông nghiệp (thể hiện trong sổ đỏ), bà Trụ còn 1 thửa đất duy nhất là thửa 16⁵, tờ bản đồ số 5, diện tích 432m2, được gia hạn sử dụng đến ngày 15-10-2063. Thửa đất này theo xác nhận của cán bộ địa chính UBND thị trấn Đạo Đức nằm ở xứ đồng Dộc Quai Vạc, cách xa khu vực Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City và không liên quan gì đến việc thu hồi đất, triển khai Dự án đường 100.

Tuy nhiên, vào năm 2021 khi Công ty VG PIPE tiến hành quây tôn để thi công Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City, bà Trụ nhiều lần ra ngăn cản, yêu cầu được đền bù số diện tích đất canh tác sát với Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City của Công ty VG PIPE mà bà cho là còn gần 500m2 chưa bị thu hồi.

Trả lời PV về hồ sơ thu hồi đất của gia đình bà Trụ ở Dự án đường 100, giai đoạn 1, bà Trịnh Thị Nguyệt - cán bộ Phòng TNMT huyện Bình Xuyên thông tin: Năm 2010, giai đoạn 1 Dự án đường 100 được triển khai, khi đó gia đình bà Trụ bị thu hồi 2.568m2 đất phục vụ Dự án.

Đến năm 2013, UBND huyện Bình Xuyên thu hồi bổ sung 948,8m2 đất của 6 hộ gia đình, trong đó gia đình bà Trụ tiếp tục bị thu hồi là 240m2 đất lúa tại thửa đất số 833, tờ bản đồ số 8, diện tích 537,9m2 (theo hồ sơ địa chính). Tuy nhiên, khi tiến hành đo đạc thực tế thửa đất chỉ còn 376,3m2 (3 thửa tại mảnh trích đo thu hồi đất, bao gồm thửa 100 + 931 + 941). Vị trí các thửa đất này nằm ở xứ đồng Gò Nẻ (Đàm Đám).

Tại mảnh trích đo GPMB Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City được Chủ tịch UBND thị trấn Đạo Đức và cán bộ Phòng TNMT huyện Bình Xuyên, xác nhận số diện tích của gia đình bà Trụ nằm trong Dự án đường 100, giai đoạn 2 là 112,9m2. Trong khi sổ đỏ của gia đình bà Trụ thể hiện còn duy nhất 1 thửa chưa bị thu hồi. Thửa đất này nằm ở xứ đồng Dộc Quai Vạc, không có liên quan gì đến thu hồi đất triển khai giai đoạn 2 Đường 100. Vậy số diện tích nằm giáp Khu đô thị Việt Đức Legend City ở Dự án đường 100 giai đoạn 2 mà bà Trụ đòi xác lập quyền sử dụng ở đâu ra?

Theo cán bộ Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên cho biết: “Tuy số diện tích này không thể hiện trong sổ đỏ của gia đình bà Trụ, nhưng có thể trước đây bà Trụ đổi ruộng cho một số hộ lấy về đây.

Việc đổi ruộng, người dân không thông qua chính quyền nên hầu hết vẫn sử dụng. Đến khi Dự án lấy vào khiến cho việc xác lập qui chủ để lập phương án đền bù khá vất vả”.

Được biết, ngày 31-1-2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản 771/UBND-NN2 về việc GPMB khu đất trong quy hoạch, đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đường trục Trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh (đường 100), gửi các Sở Xây dựng, TNMT, KHĐT, Tài chính, Ban QL Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; UBND huyện Bình Xuyên; UBND thị trấn Đạo Đức và Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý cho thực hiện công tác bồi thường GPMB giai đoạn 2 của Dự án đường 100, đoạn qua Khu đô thị Việt Đức Legend City, với diện tích GPMB khoảng 2,4ha theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho UBND huyện Bình Xuyên chủ trì tổ chức bồi thường GPMB giai đoạn 2 Dự án đường 100 và Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE được tự nguyện ứng vốn cho công tác bồi thường GPMB phần diện tích khoảng 2,4ha và sẽ được Nhà nước hoàn trả kinh phí khi Nhà nước tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Diện tích sau bồi thường sẽ xem xét giao Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE quản lý cho đến khi Nhà nước triển khai đầu tư giai đoạn 2 Dự án đường 100.

Tuy nhiên, đến ngày 31-1-2023, UBND huyện Bình Xuyên mới chính thức có Thông báo thu hồi đất để thực hiện mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Theo văn bản này thì tổng diện tích thu hồi là 25.980,8m2. Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên là đơn vị được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB, nhưng trước đó, vào năm 2021, Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE đã “nhanh chóng” quây tôn, rào chắn khu đất 112,9m2 của gia đình bà Trụ khi chưa tiến hành chi trả tiền bồi thường cho gia đình bà theo Văn bản 771 nêu trên, khiến cho gia đình bà Trụ theo kiện nhiều năm qua!

Bài và ảnh: Tư Hoành