Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 10-10, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Dự chỉ đạo Hội nghị, có: Đại tá Nguyễn Bá Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Trần Thân – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị còn có các đại biểu: Đồng chí Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Hội CCB tỉnh khóa VII; các đồng chí phó chủ tịch Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB khối 487 trực thuộc tỉnh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 09 và các cơ quan báo, đài địa phương dự và đưa tin tuyên truyền Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh tổ chức sinh hoạt, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCB và hoạt động Hội CCB đến cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, thống nhất về nhận thức trong các cấp hội và cán bộ, đảng viên, hội viên về vị trí, vai trò nòng cốt của Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân; nâng cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng tổ chức Hội, tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới". Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê binh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh trong hệ thống chính trị. Đến nay, toàn Hội có trên 17.000 cán bộ, hội viên CCB. Trong đó, có 1.659 cán bộ, hội viên CCB tham gia vào cấp ủy các cấp; 687 cán bộ, hội viên CCB là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng được 240 tổ và 26 đội với hơn 2.100 hội viên nòng cốt tham gia cùng các lực lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.

Các cấp hội trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đặc biệt nhiều cán bộ, hội viên đã hiến hơn 75.000 m2đất để làm đường giao thông. Đến nay, hộ CCB khá và giàu chiếm 61,6%. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, đặc biệt vào các thời điểm khó khăn, phức tạp như thiên tai, dịch bệnh…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, các cấp Hội CCB trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 09- NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp hội; cán bộ, đảng viên, hội viên CCB đối với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB. Rà soát, bổ sung chương trình hành động; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tiếp  tục quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động; chỉ đạo phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến CCB và hội viên CCB. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, lựa chọn, bố trí những người có uy tín, nhiệt tình và tâm huyết tham gia công tác Hội; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với Hội CCB trong việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động, góp phần thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng,  chính quyền các cấp tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CCB và hoạt động của Hội CCB, như Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Nghị định 33/2023 của Chính phủ; Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH,…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen tại Hội nghị.

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB; phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”,giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, góp phần bồi dưỡng truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước làng, xã văn hoá; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở địa phương. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Trung tâm chính trị tỉnh và các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, động viên CCB tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”’, “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho hội viên.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương CCB điển hình tiên tiến và tổ chức Hội CCB hoạt động tốt góp phần nâng cao chất lượng công tác CCB trong tỉnh; động viên các thế hệ CCB tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Dịp này, 9 tập thể và 10 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Ngọc Tiến