Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ngày 11-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phùng Khánh Tài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và gần 300 đại biểu là UVBCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các xã, phường, thị trấn và Khối 487.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), 20 năm qua Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện, đem lại kết quả thiết thực.

Vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh được khẳng định, Hội luôn tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ.

Đến nay Hội CCB tỉnh có 116.165 hội viên, sinh hoạt tại 322 Hội CCB cấp cơ sở, 2.370 chi hội CCB. Tỷ lệ hội cơ sở trong sạch, vững mạnh đạt từ 96% - 98%, hội viên gương mẫu đạt 98%, gia đình hội viên vẵn hóa đạt trên 97%, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhằm giúp hội viên nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác vay vốn 15 chương trình với số dư trên 1.335 tỷ đồng; vốn vay Quỹ quốc gia việc làm (TW Hội) 20 dự án với số dư 817 triệu đồng. Xây dựng quỹ hội đạt trên 83,9 tỷ đồng luân phiên cho hội viên vay phát triến kinh tế gia đình và một phần hỗ trợ hội viên khi có khó khăn đột xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã có 232 doanh nghiệp do CCB làm chủ, 45 Hợp tác xã, 3 Tổ hợp tác xã, 330 trang trại, 2.484 gia trại hoạt động trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và 3.294 hộ gia đình hội viên kinh doanh buôn bán, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn hội viên và con em hội viên.

Quang cảnh hội nghị

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn Hội; nhiều hộ CCB được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp xã 2.487 hộ; cấp huyện 437 hộ; cấp tỉnh 45 hộ; cấp trung ương 10 hộ. Đã có 31 tập thể và 315 cá nhân được các cấp, tổ chức Hội khen thưởng, nhiều mô hình, điển hình được tuyên truyền nhân rộng. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm đáng kể, từ 10,3% năm 2006 theo tiêu chí cũ, đến nay còn 2% theo chuẩn nghèo mới; tỷ lệ hộ hội viên có mức sống khá và giàu chiếm 62%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, nỗ lực của các cấp Hội CCB tỉnh Phú Thọ đạt được trong 20 năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội CCB tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai cách mạng đoạn mới. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, hội viên nắm vững và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Hội CCB trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài đề nghị: Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025.

Các cấp Hội cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của địa phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; động viên, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.  

Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường phát huy dân chủ, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với tổ chức và hoạt động của Hội CCB; đề nghị các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, đồng hành để phát huy sức mạnh tinh thần, bản lĩnh và tiềm năng trí tuệ to lớn của lực lượng CCB trong toàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Đất Tổ.

Thiếu tướng Lê Quang Đại - UVBTV TW Hội CCBVN, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Kiều Tuấn - Hội CCB tỉnh Phú Thọ