Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa V.

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023–2028. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Gần 250 đại biểu chính thức và khoảng 100 khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, Ban, ngành T.Ư và địa phương cùng dự.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với chủ đề: Hội Xuất bản Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển, Đại hội Khóa V tập trung vào ba nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động Hội Xuất bản Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028; Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V; Họp phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Xuất bản Việt Nam luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển hoạt động xuất bản. Tính đến hết tháng 5-2023, Hội có 187 hội viên, trong đó có 167 hội viên tổ chức là nhà xuất bản, các cơ sở phát hành trên cả nước với số lượng người tham gia sinh hoạt thực tế trên 11.000 người và 20 hội viên cá nhân.

Những năm qua, Hội Xuất bản Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra với một số kết quả quan trọng như: Kiện toàn được 5 ban chuyên môn và xây dựng được bộ quy chế hoạt động (gồm 9 quy chế hoạt động hội và 1 quy chế chỉ tiêu của Giải thưởng Sách Quốc gia). Hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Giải thưởng Sách Quốc gia đạt nhiều thành công, nâng tầm về quy mô, chất lượng so với Giải thưởng Sách Việt Nam trước đây. Hội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và có đóng góp tích cực trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IV, V, VI, VII, VIII; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2017; 2018-2020 và 2021-2023. Hội đã đại diện cho hội viên tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội và của ngành Xuất bản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Hoạt động tích cực có hiệu quả của Văn phòng đại diện Hội phía Nam và Công ty TNHH MTV Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần phát triển văn hóa đọc, gắn kết với hội viên. Hội triển khai tích cực các hoạt động đối ngoại, là Chủ tịch luận phiên Hiệp Hội Xuất bản Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2023. Thông qua hoạt động tích cực của mình, Hội Xuất bản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Xuất bản, được xã hội ghi nhận, được Đảng và Nhà nước công nhận là 1 trong 30 Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ .

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội xác định: Tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc... Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”; đồng thời quán triệt sâu sắc nội dung Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24-11-2021.

Hội Xuất bản Việt Nam tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Tăng cường công tác động viên, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V - Hội Xuất bản Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Ban chuyên môn của Hội đáp ứng với yêu cầu về mô hình và quy trình của xuất bản, phát hành sách trong quá trình chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0. Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, tích cực đóng góp xây dựng ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những thành tích Hội Xuất bản Việt Nam đạt được rất đáng trân trọng, góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành xuất bản. Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Xuất bản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí tin tưởng tin tưởng, sau Đại hội này, cán bộ, hội viên, những người làm công tác xuất bản sẽ có nhận thức mới, khí thế mới, tạo đà phát triển ngành xuất bản nước ta hiệu quả hơn. Hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Vũ Minh