Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Sáng 28-12, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2019. Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Nông dân; Trung ương Hội Cựu chiến binh. Về phía đơn vị đăng cai hội nghị (tỉnh Đắk Lắk), có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện cơ quan liên quan.

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ T.Ư đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, coi trọng việc nắm tình hình nhân dân, nhất là các địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội đã triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững, tình nguyện vì cộng đồng.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chào mừng hội nghị

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn trọng điểm về vấn đề tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của bộ chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện có hiệu quả theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2019. Đồng thời đề nghị, trong năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tăng cường và chủ động nắm tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân để kiến nghị, phản ảnh, tham mưu với Đảng, Nhà nước; theo dõi, đốn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân. Xây dưng, củng cố tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở; tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân, hướng các hoạt động về cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phát động, gắn với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động các phong trào thi đua trong quần chúng nhân dân; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc trong nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

                                                                                     Công Thi