Sáng 23/3, Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên) tổ chức hội nghị thành lập câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường. Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh, huyện Cẩm Xuyên và đông đảo hội viên cựu chiến binh các địa phương trong toàn tỉnh tham dự chương trình.

     Theo đó, Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên ) được thành lập sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, chung tay bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. 15 thành viên CLB là những hội viên CCB hiện đang sinh hoạt tại các chi hội sẽ tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức, đề cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ môi trường sống; xây dựng cảnh quan phát triển bền vững trên địa bàn.

Chủ tịch hội CCB huyện giới thiệu mô hình các hố xử lý rác

      Sau khi thành lập, CLB sẽ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: tham gia các hoạt động giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; xây dựng khu cư thân thiện môi trường; chủ trì phối hợp các đợt ra quân tổng vệ sinh làm sạch môi trường...và mô hình điểm tập kết xử lý rác thải chợ Phương (xã Cẩm Dương) do Hội Cựu chiến binh xã đảm nhận. Đây là tổ chức tình nguyện để thực hiện công tác xã hội bảo vệ môi trường ở khu dân cư, trung tâm thương mại dịch vụ.

                                                                                                               Văn Hảo