Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Khẩn trương rà soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ nhà tạm để thực hiện chủ trương này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp đồng bộ giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho người lao động, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”; báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao theo hướng sinh thái, đa mục đích, hiệu quả cao, có quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương và nhu cầu thị trường, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh sang các thị trường trọng điểm.

Khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

Khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất lập Tổ công tác của Chính phủ đôn đốc, kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng với sự tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023; Tổ công tác tổ chức phiên họp trước khi tiến hành Hội nghị tiền tổ chức đấu thầu.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện các chính sách để phân cấp thẩm quyền cho các địa phương đầu tư các công trình giao thông thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế (JETP).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; chú trọng triển khai các biện pháp hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động trong một số ngành, lĩnh vực đang gặp khó khăn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.