Sáng nay 23/12/2022, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Tĩnh ( Tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đón nhận Bằng khen của TW Hội

     Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn của Thường trực Tỉnh hội; Hội CCB Thành phố đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Đại hội CCB Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp; đề ra được Nghị quyết Đại hội lần thứ VII với những chỉ tiêu sát với cơ sở, phù hợp với mục tiêu, tôn chỉ của Hội và xu hướng phát triển của Thành phố. Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương; gương mẫu trong lời nói, việc làm; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn thực hành nghiêm các quy định và thực hiện tốt phong trào thi đua của địa phương; điển hình như cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ và các đề án “ Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị “; phối hợp thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “ gắn với xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Thường trực Tỉnh hội phát biểu chỉ đạo.
Đại diện tập thể và cá nhân đón nhận giấy khen của Hội CCB thành phố.
Tập thể nhận Bằng khen của Tỉnh hội

     Trong phần phương hướng chung, hội nghị đã thống nhất: Tăng cường đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, chung sức xây dựng Thành phố Hà Tĩnh phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị đã đề ra 8 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trong tâm và một số giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

     Tại hội nghị, Hội CCB xã Thạch Hưng đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội và 6 tập thể được nhận Bằng khen của Tỉnh hội; hơn 20 tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Hội CCB Thành phố. Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các Hội cơ sở.

                                                                                                Lê Anh Thi