Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới làm việc tại Trụ sở T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Ngày 22-10-2022, tại Trụ sở T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Đại diện Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB một số tỉnh, thành về dự.

Thay mặt Ban Thường vụ, Trung tướng Khuất Việt Dũng báo cáo Thủ tướng về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội CCB Việt Nam và kết quả đại hội Hội CCB các cấp. Toàn Hội hiện có hơn 3 triệu hội viên, trong đó: 858.119 hội viên là đảng viên; 479 hội viên cấp tướng; 570 hội viên là Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động…

Đến nay, đại hội Hội CCB từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương Hội đã hoàn thành. Đại hội các cấp đều đạt kết quả tốt, thực hiện đầy đủ 4 nội dung, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với tổ chức Hội các cấp và toàn thể hội viên, khẳng định những đóng góp của Hội đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã được Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 10 (Khóa VI) thảo luận thông qua và gửi lấy ý kiến của Đại hội cấp trực thuộc hướng tới quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, toàn Hội xác định tập trung vào 8 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội xứng đáng là chỗ dựa tin cây của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước; là chỗ dựa chính trị tin cậy của Đảng; chính quyền và nhân dân.

Hội đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hơn 3 triệu hội viên CCB. Hội đã triển khai tích cực, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chính trị được giao với những kết quả đạt nổi bật như: Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; ủng hộ, tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 hơn 800 tỷ đồng; thành lập 5.670 tổ phòng, chống dịch với gần 500.000 cán bộ, hội viên tham gia…; toàn Hội có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 HTX, gần 3.500 tổ hợp tác, hơn 186.000 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ; 37/63 tỉnh, thành phố cơ bản hết hộ CCB nghèo; trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, Hội đã ủng hộ gần 2.000 tỷ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công, hơn 5,7 triệu m2 đất để làm đường giao thông, tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26.700km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, xây mới và sửa chữa hơn 3.000 cây cầu, gần 5.300 trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa, thể thao…; tham gia tích cực hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế của đất nước của Hội CCB Việt Nam trong cộng đồng quốc tế…

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027, Thủ tướng cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng đề nghị Hội CCB Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên các CCB, cựu quân nhân tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Các cấp Hội cần tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CCB. Tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội CCB, cựu quân nhân; động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng chí, đồng đội và nhân dân; giữ vững và lan tỏa hình ảnh “CCB - Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; làm tốt công phát triển hội viên mới bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 theo chỉ đạo của Ban Bí thư; đồng thời, chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, bảo đảm nội dung, nguyên tắc, chất lượng theo đúng kế hoạch.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH - Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện phối hợp tổ chức đại hội và tuyên truyền các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Hội CCB Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính viết lưu bút sau khi thăm Phòng truyền thống Hội CCB Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Hội CCB Việt Nam.

Về đề xuất Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX), Thủ tướng đồng ý Hội CCB Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo đề xuất với Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Về vướng mắc, bất cập, chưa thống nhất giữa các địa phương trong thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội CCB cấp xã là người đang hưởng hưu trí thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu để trình Chính phủ trong tháng 12-2022 để xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của Đảng, của pháp luật.

Về vấn đề hỗ trợ nhà ở cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Thủ tướng yêu cầu, Hội CCB Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tổng hợp hội viên CCB thuộc các đối tượng được hỗ trợ, báo cáo và đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

HỒ THANH HƯƠNG