Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt và hứa hẹn trước Đại Hội.

Trong 2 ngày 15 – 16/09/2022, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 212 đại biểu đại diện 28.533 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia;làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo công tác Hội, đề xuất với chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc như tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vượt cấp; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn trong dân. Qua đánh giá, phân loại tổ chức Hội và hội viên hàng năm có 100% tổ chức Hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ (30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 29,03% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 99,25% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% gia đình hội viên văn hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát huy truyền thống bản lĩnh, anh hùng, trách nhiệm, nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Đồng Khởi. Dấu ấn của nhiệm kỳ qua là các cấp Hội vận động hội viên cùng nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – nghĩa tình” đã xây dựng 1.026 mô hình “Dân vận khéo” các cấp và đã có 622 đạt mô hình Dân vận khéo cấp xã, 305 mô hình được công nhận cấp huyện, 99 mô hình cấp tỉnh. Có thể khẳng định, đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương mà các cấp Hội CCB Bến Tre tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ VI (2017 – 2022). Kết quả này đã khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB tỉnh, góp phần chung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đề nghị: Hội CCB tỉnh Bến Tre tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tiếp tục tích cực tham gia xây dưng Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Hội, mỗi cán bộ, hội viên CCB các cấp cần tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất. Nâng cao tinh thần tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực giúp nhau thoát nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về “Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”, xây dựng các cấp hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận những đóng góp quan trọng, biểu dương kết quả đóng góp của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB tỉnh quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Hội CCB tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; vận động cán bộ, hội viên gương mẫu trong ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong CCB, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để ngày càng có nhiều CCB có kinh tế khá và giàu trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý, tập thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đoàn kết thống nhất cao và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hạnh đại hội.

Nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), với phương châm “Đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị 01 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung thực hiện mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – nghĩa tình” bằng những sản phẩm cụ thể, gắn với đăng ký mô hình “Dân vận khéo” các cấp để được công nhận.

Đại hội thông qua Nghị quyết, đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu 100% Hội cơ sở “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không có cơ sở Hội trung bình, yếu kém; trên 95% “ Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” và trên 95% gia đình hội viên CCB giữ vững “Gia đình văn hóa”. Hàng năm giảm từ 20% trên tổng số hộ hội viên CCB nghèo, cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, đến năm 2027 không còn hộ CCB nghèo (trừ số già yếu chuyển bảo trợ xã hội); nâng số hộ khá, giàu từ 70 % trở lên, phấn đấu không để tái nghèo.Duy trì tỷ lệ nợ quá hạn vay vốn tín dụng ủy thác Ngân hàng CSXH do Hội quản lý dưới 0,3%; mỗi hội viên đóng góp quỹ Hội từ 150.000 đồng trở lên. Duy trì, nâng chất mô hình “5+1” vươn lên khá giàu, mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Trong nhiệm kỳ Hội CCB toàn tỉnh vận động 300 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội thành công tốt đẹpvà đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 21 ủy viên (khuyết 2 ủy viên), đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thiếu tướng Lê Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB khóa VI tái cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phương Nghi