Quang cảnh phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành Văn bản số 1336/TTKQH-TT ngày 10/8/2022 về việc công bố 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 564/NQ-UBTVQH15 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”./.

MD