Cuối năm 1953, Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch Trung Lào, nhằm phân tán, tiêu diệt chủ lực quân Pháp và “chia lửa” với Điện Biên Phủ. Bác sĩ Tạ Lưu (sau này là Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, Anh hùng LLVTND) được điều động tham gia chiến dịch, thuộc Bệnh viện dã chiến mặt trận. Thời gian làm nhiệm vụ ở Bệnh viện chiến dịch, trách nhiệm, nhiệt tình công tác của bác sĩ Tạ Lưu được đồng nghiệp ghi nhận. Bác sĩ Trần Bảo - phụ trách bệnh viện dã chiến lúc đó, không giấu sự nể phục: “Tại sao thằng Lưu nó ăn cháo liên tục suốt hơn một tháng trời mà vẫn đủ sức làm việc tích cực như thế? Lại còn xung phong ra canh tử sĩ ngoài nhà xác tạm bợ ở giữa rừng, trong khi chẳng ai dám ra vì sợ hổ mò đến ăn thịt. Thật không hiểu nổi cái thằng này!”.

Tháng 4-1954, kết thúc chiến dịch thắng lợi, Phòng Cung cấp mặt trận (nay là Phòng Hậu cần) tổ chức Hội nghị mừng công, tổng kết rút kinh nghiệm. Hội nghị vinh dự được đón Thiếu tướng Hoàng Sâm - Tư lệnh Mặt trận tới dự, phát biểu chỉ đạo. Cán binh phục vụ chiến dịch đều đọc bản tự kiểm điểm. Đến lượt mình, bác sĩ Tạ Lưu tự kiểm điểm bằng bài thơ có tên:

Sát cánh bên nhau

Anh Quân y pháo binh và Tiên Yên

Chị của Nghĩa Hưng và Dã chiến

Tôi Đội điều trị và Viện Bốn ba

Về nơi đây chung họp một nhà

Tình thắm thiết chan hòa và hội nghị

Anh, tôi, chị cùng chung một ý chí

Thay Nhân dân gắn lại vết thương

Làm dịu đau trên khắp chiến trường

Trong Bệnh viện,

An dưỡng đường, Điều trị

Mấy hôm nay chúng ta về hội nghị

Tập trung nghe huấn thị của anh Sâm

Liên hệ sâu thêm những sai lầm

Do tư tưởng lập trường không đúng

Hãy nghĩ đến

những chàng trai anh dũng

Ngoài trận tiền diệt lũ cuồng điên

Họ nghĩ gì khi họ thét xông lên

Diệt hết địch, vì Nhân dân và vì Đảng

Tại làm sao chúng ta không dũng cảm

Khi chúng ta làm nhiệm vụ quang vinh?

Sợ khó khăn gian khổ, ngó làm thinh

Để chiến sĩ hy sinh, dài đau khổ

Không! Không được vì mình,

người phải chết

Mấy ngày đêm ta mải miết chuyên cần

Lập trường sai đã thấy rõ dần dần

Xây dựng lại cho tinh thần vững chãi

Anh chiến sĩ, giờ đây anh chớ ngại

Luôn bên anh, tôi lại sát bên anh

Cùng chung lưng góp sức đấu tranh

Dốc tâm trí vì các anh tận tụy

Qua mấy ngày hội nghị

Kết quả thu được nhiều

Nhớ lời căn dặn bao nhiêu

Quyết tâm thực hiện

thu nhiều thành công

Hôm nay hội nghị xong

Chia tay về công tác

Ai nấy đều nức lòng

Nhắc nhau Đảng, Bác đang mong

Hứa rằng quyết

lập chiến công dâng Người.

“Bản kiểm điểm” của bác sĩ Tạ Lưu được Tư lệnh Hoàng Sâm và các thành viên dự hội nghị vỗ tay tán thưởng.

Hưng Nguyễn