CLB môi trường CCB ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải ra quân dọn vệ sinh đường trong ấp.

Trước tình trạng môi trường ngày càng có nguy cơ ô nhiễm khắp cả nước và thế giới, trong những năm qua, Hội CCB tỉnh Trà Vinh có nhiều biện pháp hữu hiệu để làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong đó, Hội CCB tỉnh coi trọng xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Môi trường CCB ấp, khóm” (CLB). Khi mô hình được nhân rộng trong toàn tỉnh, đã góp phần tích cực vừa bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng Nông thôn mới ở từng địa phương.

Làm điểm - nhân rộng và nâng cao

Tháng 11-2017, Hội CCB tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tổ chức thành lập 2 CLB môi trường làm điểm ở chi Hội ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, T.P Trà Vinh và chi Hội ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Sau khi thành lập, hai CLB nhận được sự theo dõi, giúp đỡ và chỉ đạo chặt chẽ nên đã phát huy hiệu quả tốt vào việc CCB tham gia bảo vệ môi trường.

Sau khi sơ kết rút kinh nghiệm từ hai mô hình làm điểm, Hội CCB tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh. Đến cuối năm 2020, Hội thành lập được 721 CLB Môi trường trên tổng số 755 chi Hội CCB ở ấp, khóm. Trong tổng số 21.259 thành viên CLB, có 13.035 hội viên CCB, CQN; 504 hội viên của các đoàn thể, Bộ đội Biên phòng, công an, quân sự và 7.716 người dân.

Tiếp đó, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các CLB bằng xây dựng mô hình “CLB Môi trường CCB nâng cao toàn diện” bằng cách lấy 19 CLB làm điểm. Khi 19 CLB hoạt động ổn định thì tiến hành rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đến cuối năm 2020, Hội xây dựng 395 CLB theo hướng nâng cao. Từ đó, chi Hội CCB cùng với “CLB Môi trường CCB” ấp, khóm xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động rất nền nếp. Coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân về ý thức giữ gìn VSMT bằng các hình thức tập trung và riêng lẻ từng cá nhân. Mô hình tạo được sự đồng tình ủng hộ của mọi người.

Kết quả và kinh nghiệm

Sau khi ra đời, các CLB Môi trường nhanh chóng phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên và người dân thực hiện 1.934 đợt ra quân làm VSMT với trên 57.000 lượt người tham gia. Cùng với hoạt động làm sạch môi trường khu dân cư, các CLB vận động gia đình thành viên và 7.552 hộ nhân dân ký cam kết BVMT, phát 13.260 tờ rơi tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; vận động 654 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, 1.027 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách ly nhà ở, xây dựng hầm bioga giảm thiểu ô nhiễm môi trường… Tổ chức thu gom 98 tấn rác thải, trong đó có 2,9 tấn chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Đào đắp, san 289,6m3 đất mặt bằng đường giao thông nông thôn, nạo vét 11,2km kênh thủy lợi nội đồng; sửa chữa và gia cố 54,6km đường nông thôn, 21 cây cầu bê tông, 28,4km cống rãnh thoát nước; phát hoang 976,6km bụi rậm trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Để tạo cảnh quang đường, ngõ xanh - sạch - đẹp, CLB Môi trường CCB ấp, khóm còn chủ trì trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa với chiều dài trên 78km; trồng 429.000 cây hoa, gần 27.000 cây xanh; phát động nhân dân và hội viên tổ chức 566 cuộc làm vệ sinh tường, cổng dài… Qua kiểm tra, đánh giá, hiện có 435 CLB Môi trường ấp, khóm hoạt động tốt, không có CLB yếu, kém. Những CLB tiêu biểu như: CLB ấp Nhứt, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần; CLB ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải…

Để đạt được kết quả trong xây dựng CLB Môi trường, Hội CCB các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiêu chí số 17 trong “Xây dựng Nông thôn mới”. Chủ động xin ý kiến lãnh đạo trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia. Trong kế hoạch và triển khai thực hiện phải cụ thể, có trọng điểm, sau mới triển khai rộng rãi.

Để nhân rộng mô hình này, Hội CCB tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thành lập mới 35 CLB Môi trường CCB đến cuối năm 2021, nâng tổng số 755 CLB ở 755 chi Hội CCB. Đến cuối năm 2022, xây dựng 360 CLB nâng cao, để có 755/755 CLB Môi trường nâng cao, góp phần xây dựng Nông thôn mới trước năm 2025.

Trần Hiếu