Các đơn vị trong cụm ký kết thi đua năm 2022

Ngày 02-12, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số 8, Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (gồm Hội CCB thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi) tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021; đồng chí Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự và phát biểu chào mừng.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng với tinh thần "Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của các đơn vị trong cụm cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá có tác dụng thiết thực; cán bộ, hội viên luôn an tâm tư tưởng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, tuyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là lực lượng nòng cốt, tích cực phối hợp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đơn vị trong cụm thi đua vận dụng sáng tạo, có hiệu quả việc vận động tập hợp cựu quân nhân vào câu lạc bộ, câu lạc bộ CCB làm kinh tế các cấp được phát huy, giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo bền vững. Năm 2021 Hội CCb các tỉnh, thành phố xây mới 152 nhà, sửa chữa 31 căn nhà cho các gia đình hội viên CCB và các đối tượng chính sách trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 7 tỷ 633 triệu đồng. Tỷ lệ hộ CCB nghèo, cận nghèo giảm từ 0,02% - 0,9%.

Các tỉnh, thành hội tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng các công trình công cộng và thực hiện các mặt công tác chính sách xã hội; vận động hiến hơn 150.000m2 đất, huy động gần 8.500 ngày công lao động và đóng góp số tiền là 14,79 tỷ đồng để làm cầu, cống, đường giao thông nông thôn, kênh nội đồng.

Các cấp hội trong cụm thi đua xác định tốt trách nhiệm, gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ hơn 10 tỷ đồng xây dựng quỹ vaccine phòng, chống Covid-19; vận động đóng góp hỗ trợ lương thực, thực phẩm Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trị giá hơn 10 triệu đồng

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thảo luận, trao đổi về những hạn chế trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số tổ chức hội; công tác sơ kết, đánh giá, thi đua khen thưởng và phong trào thi đua,… từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.

Tin, ảnh Bùi Văn Trí