Ngày 9-11-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Lào lần thứ VII tổ chức tại Viên Chăn - Thủ đô nước CHDCND Lào. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam gửi Thư chúc mừng. Báo CCB Việt Nam đăng toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Nguyễn Văn Được.

Hà Nội ngày 8-11-2021.

Kính gửi đồng chí Somphon Keomisay - Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Thưa đồng chí Chủ tịch,

Theo thông báo, Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Cựu chiến binh Lào lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 9 tháng 11 năm 2021. Đại hội sẽ là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân các bộ tộc Lào. Thay mặt toàn thể lãnh đạo, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh và bầu ra được Ban Lãnh đạo Hiệp hội Cựu chiến binh mới có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo Hiệp hội Cựu chiến binh Lào hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Lào giao phó.

Kết quả Đại hội sẽluồng sinh khí mới, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Lào. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xin khẳng định luôn đứng bên cạnh Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, tôi xin chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng.

Chủ tịch

Nguyễn Văn Được