Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, 5 năm (2014-2019) Hội CCB Quảng Ninh đã cụ thể hóa các nội dung thi đua, đưa vào nội dung kế hoạch công tác từng năm, triển khai đồng bộ đến các cấp Hội cơ sở, làm cho từng hội viên thấy rõ mục đích ý nghĩa thiết thực; từ đó đề cao trách nhiệm, tham gia có hiệu quả. Phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và nhân dân.

Trong thực hiện phong trào thi đua, cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, đấu tranh với những quan điểm sai trái; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, lắng nghe thu thập phản ánh ý kiến của nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các điểm “nóng”, làm thất bại mọi âm mưu, hành động "diễn biến hòa bình", của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương

Toàn tỉnh có 55.697 hội viên; trong đó có 14.348 đảng viên. Hội viên CCB hiện nay tham gia công tác tại địa phương là 8.465 đồng chí; trong đó đảm nhiệm công tác Đảng là 3.871 đồng chí, công tác đoàn thể là 1.136 đồng chí và được bầu vào các chức danh cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp. Trong dịp Đại hội Đảng Khoá XII, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, hội viên CCB đã có nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng, đóng góp chân thành thẳng thắn về các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh tại địa phương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong vận động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy tiếng nói, uy tín của người đi trước, CCB đã vận động nhân dân góp sức xây dựng quê hương với những việc làm cụ thể, thiết thực. 5 năm qua, Hội CCB tỉnh duy trì 2 Phong trào: “Thắp sáng đường quê” và “Xây dựng nhà Nghĩa  tình đồng đội”.

Với phong trào “Thắp sáng đường quê”: từ năm 2014 đến nay, đã lắp đặt được 30.559 bộ bóng đèn chiếu sáng 1.167,412km đường liên thôn, liên bản, liên xã, số tiền CCB đóng góp 3.979,465 triệu đồng và 13.564 ngày công. 91.353 hộ dân và 1.465 cơ quan, nhà văn hóa, trường học được chiếu sáng. Phong trào đã lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh.

Phong trào xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội triển khai từ năm 2014; riêng năm 2018 xây mới 18 nhà, sửa chữa 5 nhà, với số tiền 3,927 tỷ đồng (CCB đóng góp 1,143 tỷ đồng); năm 2019 xây 12 nhà (dự kiến 1,3 tỷ đồng), nhằm đạt mục tiêu xây mới 30 nhà, thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, tặng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Hội còn triển khai 5 Chương trình khác: Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư xã Đông Hải, huyện Tiên Yên; Nước sạch cho xã đảo Thắng Lợi; Những tấn xi măng xây dựng nông thôn mới; xây cầu dân sinh cho xã Quảng Đức thuộc diện đặc biệt khó khăn; nước sạch cho tương lai học đường huyện Hải Hà; với tổng số tiền huy động cho 5 chương trình là 5,075 tỷ đồng.  

Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với lãi suất ưu đãi nên đã giúp nhiều gia đình hội viên vượt khó, SXKD hiệu quả, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo trong tỉnh (số hộ CCB nghèo năm 2014 là 1.261 hộ, năm 2018 giảm còn 324 hộ (chiếm 0,57%); hộ khá, giàu 30.301 (đạt 54,25%); số hộ sản xuất kinh doanh giỏi: 7.701 hộ).

Các cấp Hội tiến hành khảo sát, nắm và phân tích tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân, tham mưu đề xuất cụ thể sát thực với các tiểu ban xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên từng địa bàn. Đã có 4.113 hộ CCB hiến đất với 251.846m2, tháo dỡ 8.009m tường rào, để làm đường nông thôn; sửa chữa nâng cấp nạo vét, khơi thông kênh mương, tham gia trên 70.554 ngày công, trồng hàng trăm nghìn cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng nghìn héc-ta rừng, tạo nguồn thu lâm - hải sản và du lịch sinh thái cho địa phương. Hội đã vận động hội viên quyên góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các quỹ hoạt động tình nghĩa, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên với tổ chức Hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các cấp Hội và hội viên đã gương mẫu quyên góp, ủng hộ với số tiền là trên 29 tỷ đồng, xây dựng được nhiều công trình phục vụ nhân dân.

Hội đã phối hợp với công an, quân sự và các cấp, các ngành tuyên truyền vận động nhân dân và hội viên và con em CCB nâng cao ý thức phòng chống TNXH; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH; tham gia huấn luyện DQTV, DBĐV diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Mô hình “tổ nhân dân tự quản ANTT” với 1.958 tổ do CCB làm nòng cốt có 10.217 hội viên CCB tham gia, toàn Hội có 65 CCB là trưởng công an xã, 780 công an viên, tham gia xử lý 1.402 vụ, cung cấp hàng nghìn tin có giá trị.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội TSVM, xây dựng hội viên gương mẫu, qua đó tạo tiền đề để các cấp Hội CCB có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển KTXH, bảo đảm QPAN ở địa phương.  Nhiều hội viên đã trở thành những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư, địa phương khen thưởng...

Hội đã phối hợp với, Đoàn Thanh niên và các ngành bồi dưỡng truyền thống yêu nước, định hướng cho tuổi trẻ phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng, tổ chức nói chuyện truyền thống trên 867 buổi cho hơn 200.000 lượt học sinh, đoàn viên; giúp đỡ tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đạt được kết quả cao, lan tỏa nhờ gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương. Quán triệt ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, Phong trào thi đua CCB gương mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội TSVM, xây dựng hội viên gương mẫu; vận động hội viên phát huy tinh bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do cấp ủy giao..

Với thành tích xuất sắc 5 năm qua, hàng trăm tập thể, hội viên được Thủ tướng, các Bộ, Ban, ngành T.Ư, địa phương khen thưởng. Hội CCB tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, cờ Thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Bằng khen của Bộ Công an, cờ và Bằng khen của UBND tỉnh. Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (2014-2019), các huyện thị, thành phố đã có 83 tập thể và 115 cá nhân CCB được UBND khen thưởng; 118 tập thể, 195 hội viên được Hội CCB các huyện, thị thành phố khen thưởng.

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm tới, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh quyết tâm đạt thành tích cao hơn trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

Đỗ Viết Cường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh