Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh và Đại tá Khương Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP đi thăm, tặng quà phòng chống địch cho Hội CCB quận Gò Vấp.

Ngày 1-9-2021, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam có văn bản Hướng dẫn số: 113/HD-CCB về thực hiện Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên Hội CCB vượt qua đại dịch Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29-7-2021 và Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Thủ tướng Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, thời gian qua Hội CCB các cấp, Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, hội viên đã tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần và tham gia các lực lượng phòng, chống dịch bệnh covid-19, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội, những nghĩa cử cao đẹp, hành động thiết thực của các hội viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và hội viên.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng trên cả nước, nhất là T.P Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, khó lường và nguy hiểm với hàng ngàn ca lây nhiễm mỗi ngày, trong đó có nhiều cán bộ, hội viên, gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, sức khỏe, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân và hội viên.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19 do T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên trong MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện ngày 25-8-2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam hướng dẫn một số nội dụng cụ thể trong triển khai tổ chức thực hiện như sau:

1. Mục tiêu vận động ủng hộ

Tổ chức vận động ủng hộ khoảng hai trăm nghìn phần quà (mỗi phần quà giá trị khoảng 300.000 đồng/phần) để hỗ trợ hội viên Hội CCB đang thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trước hết là số cư trú tại T.P Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

2. Đối tượng vận động ủng hộ

Tất cả các hội viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc, sinh hoạt tại Hội CCB các cấp (từ T.Ư đến cơ sở), Hội CCB Khối 487 các cấp và Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam.

3. Đối tượng được miễn vận động ủng hộ

a) Đối tượng tại khoản 2 nêu trên nếu bản thân, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc con nhiễm Covid-19 phải điều trị;

b) Hội viên Hội CCB thuộc hộ nghèo.

4. Mức vận động ủng hộ.

a) Hội viên Hội CCB và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại cơ quan Hội CCB các cấp là người hưởng lương: Ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương cơ bản.

b) Hội viên Hội CCB là người hưởng lương hưu: Ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương hưu.

c) Hội viên Hội CCB không thuộc đối tượng nêu tại điểm a, điểm b khoản này: Ủng hộ tối thiểu là 10.000 đồng/người.

Khuyến khích hội viên là doanh nhân, người làm kinh tế giỏi có thu nhập cao và các Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất.

Các hội viên đã tham gia ủng hộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác thì không phải tham gia ủng hộ tại Hội CCB địa phương nơi hội viên sinh hoạt Hội CCB.

5. Thời gian, phương thức vận động ủng hộ

a) Thời gian triển khai vận động ủng hộ: Từ ngày 1-9-2021.

b) Phương thức vận động ủng hộ

- Hội CCB từ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn....) thu tiền ủng hộ theo mức quy định tại khoản 4 nêu trên, nộp tiền ủng hộ lên cấp trên trực tiếp đến đầu mối trực thuộc T.Ư; Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Hội CCB Khối 487, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổng hợp, chuyển tiền về T.Ư Hội CCB Việt Nam theo tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Hội CCB Việt Nam;

+ Số tài khoản: 0521100229005;

+ Tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ, Phòng Giao dịch Lý Nam Đế, Hà Nội;

+ Nội dung chuyển khoản: Hội CCB...... ủng hộ hội viên Hội CCB gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

+ Điện thoại liên hệ: 02432373245 (Đ/c Hoàng Thị Hương).

- Đối với cơ quan thuộc T.Ư Hội và đơn vị trực thuộc cơ quan T.Ư Hội: Trên cơ sở mức vận động ủng hộ quy định tại khoản 4 nêu trên, các cơ quan, đơn vị trực tiếp thu tiền ủng hộ của từng cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình, tổng hợp, nộp tiền về Ban Tài chính - T.Ư Hội.

6. Tổ chức thực hiện

a) Thường trực Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Hội CCB Khối 487:

- Chỉ đạo Hội CCB các cấp tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, nhân viên, hội viên tích cực tham gia ủng hộ với kết quả cao nhất, trong thời gian sớm nhất;

- Rà soát, tổng hợp các hội viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, báo cáo đề nghị Thường trực T.Ư Hội xem xét, quyết định.

b) Ban Tổ chức- Chính sách - T.Ư Hội:

- Chủ trì phối hợp triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện vận động ủng hộ;

- Trên cơ sở báo cáo đề nghị của Hội CCB các địa phương, tổng hợp, đề xuất Thường trực T.Ư Hội quyết định số lượng hỗ trợ đối với từng địa phương; phối hợp với Ban Tài chính - T.Ư Hội chuyển tiền ủng hộ về các địa phương theo quy định.

c) Ban Tuyên giáo - T.Ư Hội:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phong trào vận động ủng hộ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Chủ trì, phối hợp để xuất Thường trực T.Ư Hội khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

d) Ban Tài chính - T.Ư Hội:

- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, quản lý số tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chuyển về T.Ư Hội CCB Việt Nam; phối hợp với Ban Tổ chức- Chính sách  - T.Ư Hội chuyển tiền ủng hộ về các địa phương theo quy định.

đ) Báo CCB Việt Nam:

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh và phong trào vận động ủng hộ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19; viết tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động ủng hộ và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

e) Đề nghị Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam:

Trên cơ sở hướng dẫn này, triển khai vận động ủng hộ tới các thành viên, hội viên thuộc hiệp hội; tổ chức thu, nộp và chuyển tiền về Hội CCB Việt Nam theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị Hội CCB các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ánh về Hội CCB Việt Nam (qua Ban Tổ chức- Chính sách, đông chí Ngô Quang Phúc, số ĐT: 0913 535 689) để được xem xét và hướng dẫn.

Chủ tịch

Nguyễn Văn Được