Các sách giáo khoa Cánh Diều được mở trên bản điện tử phục vụ học sinh, giáo viên, phụ huynh

Trong thời gian một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, chưa thể mua hoặc sách giáo khoa chưa kịp giao đến tận tay thì giáo viên, học sinh, phụ huynh có thể xem các bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 1, lớp 2, lớp 6 bản điện tử một cách dễ dàng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.

Ngày 29/8, Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) cho biết, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh có thể truy cập địa chỉ: https://hoc10.com để sử dụng, đọc sách giáo khoa, sách bài tập, một phần sách giáo viên của bộ sách Cánh Diều theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc xem, sử dụng bộ sách bản điện tử rất dễ dàng, thuận tiện, không cần đăng nhập hay mở tài khoản và hoàn toàn miễn phí.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều với các cuốn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 do Công ty VEPIC liên kết với các đơn vị như Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức biên soạn, xuất bản theo chủ trương xã hội hóa giáo dục. Các cuốn sách đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông.

Đại diện Công ty VEPIC đưa ra lưu ý là hiện nay trên mạng xã hội có đăng tải một số địa chỉ truy cập sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa gắn tên và logo Cánh Diều. Tuy nhiên, phiên bản số hóa sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 Cánh Diều chỉ đăng tải duy nhất tại địa chỉ: https://hoc10.com. Nếu truy cập ở các địa chỉ khác thì rất có thể nội dung được tải về không phải là nội dung phiên bản sách giáo khoa cuối cùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông.

HOA LÊ