Hà Nội mở lại hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 0 giờ, ngày 26-6.

Ngày 25-6, UBND thành phố (TP) Hà Nội có văn bản số 2006/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe của nhân dân, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế, từ 0 giờ ngày 26-6-2021, UBND TP cho phép một số hoạt động như sau: Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực); khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người,...

Sân tập golf, sân golf: Chủ cơ sở, nhân viên, các lực lượng phục vụ, khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, chịu trách nhiệm nếu để phát sinh lây nhiễm trong cơ sở, yêu cầu khai báo y tế bằng mã QR Code, sử dụng ứng dụng Ncov, Bluezone bắt buộc, đối chiếu thông tin của khách hàng (khai báo y tế, check in); hàng ngày lập danh sách khách hàng, người tiếp xúc gần trong cùng thời điểm để kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết. Chủ động sắp xếp phương án nhân sự, không bố trí, phục vụ tại các khu vực thay đồ, tắm tại sân.

UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 07-KL/TW ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP trong đó tiếp tục kiên định tinh thần chống dịch như chống giặc", lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở với cấp ủy, tổ chức Đảng là hạt nhân phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và đối tượng được phân công quản lý; trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng (nhất là lực lượng công an ở cơ sở), phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Tổ Covid cộng đồng, huy động sự ủng hộ, hưởng ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của mọi người dân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vaccine” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19. Phòng ngừa phải chủ động, tích cực, phát hiện phải sớm, khoanh vùng, cách ly phải nhanh, điều trị phải hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho người dân.

Tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực cách ly tập trung; quản lý, giám sát chặt chẽ với người đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình, theo dõi sức khỏe với các trường hợp kết thúc cách ly.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ khi quay trở về TP; tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, không tổ chức tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện theo chỉ đạo của UBND TP...

THANH HẢI