Đồng chí Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá XV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, sau phần bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch UBND TP khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP, Hội thẩm Toà án nhân dân khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 97,87% đại biểu có mặt tán thành (92/94), đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời giao Thường trực HĐND TP hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các đồng chí: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt UBND TP và nhân danh cá nhân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến HĐND TP, các vị đại biểu HĐND TP đã dành sự tín nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, giao phó.

“Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, Thành ủy và TP, của các vị đại biểu HĐND TP cũng như cử tri và nhân dân Thủ đô”- Chủ tịch Chu Ngọc Anh phát biểu.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP… và mục tiêu quan trọng nhất là “Đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của chính quyền Thành phố”, thời gian tới, TP sẽ tập trung để tạo đột phá trong 03 lĩnh vực: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số….; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch…

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Chu Ngọc Anh                              

Đồng chí   sinh năm 1965, quê ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.  

Đồng chí   có trình độ Tiến sĩ Vật lý; Cao cấp lý luận chính trị.  

Quá   trình công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau   như Nghiên cứu sinh, giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội; Tổng Công ty   Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Từ   8/2010 – 3/2013: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Tháng   1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu   là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Từ   3/2013 – 5/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.  

Từ   5/2013 – 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ   nhiệm kỳ 2011-2016.  

Từ   9/2015 – 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công   nghệ.  

Từ   1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được   bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Từ tháng   4/2016 - tháng 9/2020, đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu Ủy viên Trung ương   Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Từ   18/9/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban   Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI,   nhiệm kỳ 2015-2020.  

Từ   25/9/2020: Tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV, đồng chí được bầu giữ   chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.  

Từ   12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, đồng chí Chu   Ngọc Anh tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Từ   30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí   được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trung Anh