Đ/c Trần Hậu Tám, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 26/9.2019, Hội Doanh nhân Cựu Chiên binh huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 30 đại biểu đại diện cho hơn 150 hội viên là doanh nhân, giám đốc Công ty, doanh nghiệp, Chủ nhiệm HTX, chủ trang trại, hộ kinh doanh trong toàn huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hậu Tám, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu đại diện các ban, ngành, đơn vị cấp huyện tham dự.

   Thực hiện sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 2/2019 Thường trực huyện hội Hương Khê đã có các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác vận dộng, động viên anh chị em CCB, CQN hưởng ứng tham gia hoạt động của Hội. Đến nay, Ban vận động đã vận động được 32 doanh nhân CCB tự nguyện tham gia thành lập và đi đến đại hội Hội Doanh nhân CCB huyện Hương Khê lần thứ I. Trước dô, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê dã có Quyết định số 4540/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội doanh nhân CCB huyện, công nhận Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Tài chính, Kế hoạch và các phòng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Ra mắt BCH Hội Doanh nhân CCB huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2019-2024

     Với tinh thần phát huy bản chất truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Các doanh nghiệp CCB, HTX, trang trại do CCB làm chủ, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết, liên doanh, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng, có uy tín, phấn đấu vươn lên làm ăn có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng doanh nghiệp, co sở kinh doanh, HTX, trang trại, gia trại do CCB huyện Hương Khê làm chủ ngày càng lớn mạnh, làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế cho huyện nhà; Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, công tác từ thiện...

    Trong nhiệm kỳ thứ nhất 2019 - 2024, Hội Doanh nhân CCB huyện Hương Khê động viên hội viên trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và lợi thế của địa phương, từng ngành nghề, lĩnh vực, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, mở rộng sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Động viên các doanh nghiệp CCB, CQN, các trang trại, gia trại, hợp tác xã, hộ kinh doanh... tiếp cận và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của nhà nước và địa phương, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình CCB nghèo phấn dấu vươn lên thoát nghèo. Tích cực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động công ích, tạo việc làm cho con em CCB và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hội phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm từ 5- 10 hội viên  mới, tổ chức các chi hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

     Đại hội Hội Doanh nghiệp CCB huyện Hương Khê đã bẩu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá I. Đồng chí Trần Thanh Duyên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                            Lê Anh Thi