Qua kết quả bầu cử HĐND các cấp vừa qua tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, phần lớn các ứng cử viên là hội viên CCB đều được sự tín nhiệm của cử tri, trúng cử với số phiếu cao, thể hiện rõ sự tín nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tại TP Đà Nẵng, cấp thành phố có 1 đồng chí đang công tác tại Cơ quan Hội CCBTP trúng cử HĐNDTP với số phiếu bầu đạt trên 80% , HĐND cấp xã có 14 đồng chí trúng cử ( trong đó có 3 đồng chí là phó chủ tịch và 11 đồng chí là chủ tịch). Tại tỉnh Quảng Nam, 1 đồng chí công tác tại Hội CCB Tỉnh đat 80% số phiếu trúng cử HĐND Cấp Tỉnh,  HĐND cấp xã phường có 157 đồng chí trúng cử ( trong đó có 104 chủ tịch hội và 53 đồng chí phó chủ tịch hội). Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng có hàng trăm đại biểu HĐND các cấp là hội viên đang công tác ở các cơ quan, ban nghành, đoàn thể trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Bên cạnh đó, trước,trong bầu cử quốc hội và HĐND các cấp, Hội CCB TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức hội trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tham gia hiệp thương giới thiệu ứng cử viên, chuẩn bị các mặt cho ngày bầu cử đạt kết quả, gương mẫu vận động gia đình, bà con đi bầu sớm, đủ và thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Tin: Nguyễn Phát