Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Hơn 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội của các huyện, thành phố, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các xã, phường, thị trấn, khối 487 trong toàn tỉnh vừa được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ năm 2021.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 2 ngày (26-27/4), với các nội dung về tình hình nhiệm vụ công tác Hội đến hết năm 2021; công tác xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; một số chính sách mới về vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng; Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng chính quyền số; Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH TW Hội CCB Việt Nam và Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Trên cơ sở đó giúp hội viên xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ”, bảo vệ Đảng, Nhà Nước, chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Việt Cường