Ngày 29-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 471/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là huyện miền núi biên giới đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn NTM. Trong niềm vui của Đảng bộ, nhân dân huyện Vũ Quang, phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang.

PV: Đồng chí Bí thư Huyện uỷ có thể chia sẻ niềm vui của nhân dân huyện Vũ Quang khi đón nhận tin huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM?

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân: Vui, rất vui, thật sự vinh dự và tự hào khi đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… bởi đó là kết quả nỗ lực phấn đấu không ngừng sau 20 năm của các thế hệ cán bộ và nhân dân huyện Vũ Quang; phản ánh đúng đắn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đánh dấu sự chuyển mình của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và là tiền đề để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

PV: Xin đồng chí cho biết những thành quả nổi bật trong xây dựng NTM của huyện Vũ Quang?

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân:  Là huyện nghèo miền núi, biên giới được thành lập năm 2000, Vũ Quang bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM với điểm xuất phát rất thấp, bình quân chỉ đạt 2,1 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 9,12 triệu đồng (thấp nhất tỉnh), tỷ lệ hộ nghèo 45,85% (cao nhất tỉnh), cơ sở hạ tầng thấp kém.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đồng thời là cơ hội để thoát nghèo và phát triển, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của T.Ư và của tỉnh, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, kiên trì; huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng lòng, hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân nên đã đạt được những thành quả quan trọng.

Trước hết, nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM chuyển biến tích cực; người dân tự nguyện hiến hơn 640.400m2 đất, tham gia trên 1.426.000 ngày công lao động, đóng góp vật tư khác quy đổi thành tiền tương đương 425,385 tỷ đồng để làm đường giao thông, nhà văn thôn và các công trình khác.

Đến nay, hệ thống giao thông đảm bảo theo tiêu chuẩn, toàn huyện có 522,549km được cứng hóa, đạt 89,26%; tỷ lệ đường giao thông có hàng rào xanh đạt trên 50%. Đầu tư xây dựng 12 nhà tránh lũ cộng đồng; hỗ trợ nâng cấp, xây mới 2.254 nhà ở đạt chuẩn; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 93,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 69,72%; 73/73 thôn có Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao; có 72/73 thôn được công nhận Thôn văn hóa; 93,46% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, huyện có 1.845 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 108 triệu đồng/ha/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Toàn huyện hiện có 3.600ha cây ăn quả, trong đó 760ha/105 tổ hợp tác đạt tiêu chuẩn Vietgap, 7 sản phẩm cam đạt Ocop 3 sao; diện tích gỗ nguyên liệu rừng trồng 5.500ha. Có 16 trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, quy mô lớn từ 600-4.000 con/lứa và 3 trang trại chăn nuôi lợn giống nái ngoại, quy mô từ 300-650 con. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 39,97 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện 4,64%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM là 1,38%.

Ngoài ra, để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, huyện ban hành cơ chế chính sách riêng, phát động thi đua và hình thành các cụm dân cư, tuyến đường mẫu; là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng bộ tiêu chí Cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh và tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến nay, có 54/73 thôn đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” (toàn tỉnh 45%); hơn 1.000 vườn mẫu; 22 cụm dân cư và 49 tuyến đường đạt chuẩn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn được giữ vững và ổn định

Từ huyện miền núi biên giới được hưởng Chính sách 30b, sau 10 năm nỗ lực thực hiện, đến năm 2019, đã có 100% xã (9/9 xã) đạt chuẩn NTM; cuối năm 2020, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Vũ Quang đã được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM, đây là một kỳ tích.

PV: Vậy, những yếu tố nào tạo nên những kết quả có thể gọi là “kỳ tích” đối với huyện miền núi biên giới Vũ Quang?

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân: Để có được thành quả như ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền, các thế hệ cán bộ và người dân Vũ Quang.

Thứ nhất, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo NTM từ huyện đến thôn xóm và đội ngũ cán bộ làm NTM. Phân công các cơ quan, đơn vị cấp huyện đỡ đầu các thôn. Những đơn vị khó khăn về cán bộ thì điều động trưởng hoặc phó các phòng, ban cấp huyện về làm chủ trì; 10 năm đã điều động 12 đồng chí về đảm nhận công tác tại 8 xã, thị trấn; thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 5/10 xã.

Thứ hai, chủ động xây dựng các Đề án, khung kế hoạch và các chính sách về NTM, quan tâm xã biên giới, xã khó khăn. Hằng năm, chỉ đạo xây dựng Đề án, lập Quy hoạch NTM, ban hành các cơ chế chính sách, xây dựng khung kế hoạch cụ thể theo năm, tháng, tuần.

Thứ ba, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực của T.Ư, của tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế nông thôn.

Thứ tư, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và vai trò chủ thể của nhân dân; tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng ở các địa phương, khu dân cư, tổ liên gia.

Thứ năm, trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy những tiềm năng, thế mạnh về rừng và đất vườn đồi, đồng thời vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của T.Ư và tỉnh, huyện ban hành 5 nghị quyết và 3 quyết định về cơ chế, chính sách và đã trích ngân sách huyện gần 60 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM.

Thứ sáu, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng và phát động các đợt thi đua phù hợp từng thời điểm cụ thể, tổ chức ký kết giữa các khối thi đua. Trong 10 năm, đã vinh danh 189 lượt tập thể và 285 cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2015, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2020, được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

PV: Đồng chí đánh giá gì về vai trò của Hội CCB huyện Vũ Quang trong phong trào xây dựng NTM?

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân:  Huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM là nhờ có sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động của Hội CCB huyện. Bằng ý chí và nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, trở về địa phương, các CCB tích cực đóng góp, công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trong những năm qua, Hội CCB xã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM. Hội viên gương mẫu trong thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng với cấp ủy, chính quyền các cấp. Vận động cán bộ, hội viên đi đầu trong việc hiến đất xây dựng đường giao thông, đường điện thắp sáng làng quê, trồng và chăm sóc tuyến đường cây xanh, các tuyến đường hoa, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập… Từ năm 2010 đến nay, hội viên CCB đóng góp trên 4.480 ngày công lao động, hiến 54.230m2 đất và đóng góp trên 2 tỷ đồng cùng nhân dân thực hiện công trình “bê tông hóa” 47,5km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm; tham gia chỉnh trang 1.815 nhà ở, vườn hộ. Ngoài ra, trồng mới 10.200 cây xanh ở các tuyến đường, đảm nhận quản lý 14 tuyến đường đảm bảo luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, phong trào CCB tham gia phát triển kinh tế cũng được các cấp Hội quan tâm. Đến nay, Hội có 318 mô hình kinh tế, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Trong phong trào xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 10 năm qua đã có 24 tập thể, 14 cá nhân được các cấp vinh danh. Phải khẳng định rằng: Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Hội CCB huyện góp phần quan trọng cùng nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, tiếp tục tỏa sáng phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

PV: Để huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025, định hướng của huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ đột phá, giải pháp chủ yếu nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân:  Huyện Vũ Quang xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 4.578 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; xây dựng đô thị thị trấn Vũ Quang theo hướng sinh thái. Để thực hiện được những mục tiêu đó, huyện đã đề ra nhiệm vụ đột phá và các giải pháp chiến lược như sau:

Trước hết, phát huy nội lực của nhân dân và cả hệ thống chính trị tập trung nâng cao chất lượng và bền vững các tiêu chí NTM.

Thứ hai, Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCĐ NTM và đội ngũ cán bộ NTM các cấp.

Thứ ba, phát huy lợi thế rừng và đất vườn đồi, ưu tiên nguồn lực phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản theo hướng sinh thái bền vững; đây cũng là nhiệm vụ đột phá quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021-2025.

Thứ tư, khai thác lợi thế vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái.

Thứ năm, thu hút nguồn lực xã hội hóa, đầu tư đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KTXH để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, đặc biệt quan tâm những địa phương khó khăn, sau sáp nhập, xã biên giới.

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, chăm lo công tác y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thứ bảy, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy và chúc huyện nhà tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong thời gian tới.

Anh Thi (thực hiện)