Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp hội CCB trong tỉnh đạt được.

Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu đã thăm và kiểm tra công tác tổ chức xây dựng hội của Hội CCB tỉnh Đắk Nông.

Theo Hội CCB tỉnh, toàn tỉnh hiện có 14.870 hội viên CCB đang sinh hoạt tại 721 chi hội. Các cấp hội thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với phối hợp với các ngành, đoàn thể tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào của địa phương, các cấp hội đã hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt Chương trình "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, với việc vận động cán bộ, hội viên, người dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của làm các công trình công cộng, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình. Năm 2020, các cấp hội đã vận động xây được 19 căn nhà nghĩa tình cho hội viên nghèo với tổng kinh phi 950 triệu đồng; phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với quà và tiền mặt hơn 600 triệu đồng…

Các cấp hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ và động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Khuất Việt Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp hội CCB trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới, cán bộ, hội viên CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động người dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội viên tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn. Các tổ chức hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Tuệ An