Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 5-4, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Minh Chính.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, quyết nghị: Bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Khóa XIV giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó!”.

Ngay sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ   nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sinh ngày 10-12-1958; quê quán: Xã Hoa Lộc,   huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  
Chuyên môn   nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép;   Luật; Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học, Phó giáo sư Ngành Khoa học An   ninh; lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Rumani  
Chức vụ  
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII,   XIII.  
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương   Đảng khóa XII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính   trị nội bộ Trung ương khóa XII.  
- Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (từ 5-4-2021)  
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu   nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.  

NGUYỄN THẢO