Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử (https://bvhttdl.gov.vn) danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về lĩnh vực văn học, nghệ thuật năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân.

Danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về lĩnh vực văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 29/3, trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định.

Danh sách lĩnh vực văn học có 9 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 50 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Trong đó, trong lĩnh vực văn học, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về văn học, nghệ thuật có 9 tác giả, gồm: Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); Bùi Hiển; Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự); Hồ Thành Công (Thanh Thảo); Nguyễn Văn Tài (Kim Lân); Lê Phong Sừ (Phong Lê); Trần Nhuận Minh; Ca Văn Thỉnh; Nguyễn Khoa Điềm.

Danh sách đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có 50 tác giả, trong đó có các tác giả như: Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Trịnh Huy Trụ…

Trong lĩnh vực mỹ thuật, đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật cho tác giả Vi Văn Bích (Ngọc Linh) với các tác phẩm: Tranh: "Phiên chợ miền núi" (Bột màu trên lụa); Tranh: "Những nẻo đường nai đi" (Lụa); Áp phích phim: "Sao Tháng Tám" (Bột màu); Áp phích phim: "Vợ chồng A Phủ" (Bột màu).

Trong lĩnh vực âm nhạc, đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật cho tác giả Nguyễn Thụy Kha (Phương An) với các tác phẩm: Sách: "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - một thời đạn bom"; Sách: "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam một thời hòa bình"; Hợp xướng: "Điện Biên".

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến nhân dân về danh sách hồ sơ thuộc 8 lĩnh vực: Âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian, kiến trúc đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021./.

HN