Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam ra Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ 3, khoá II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Công văn kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.