Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai vợ chồng chiến sĩ Trường Sơn trở về quê hương xây dựng cuộc sống. Anh chị đã tiếp nhận và thực hiện chủ trương của chính quyền địa phương, ký đấu thầu ao hồ hoang hóa xây dựng trang trại tổng hợp, ngay vụ đầu tiên đã cho thu hoạch hơn 10 tấn thóc. Giữa hồ nước sâu anh thâm canh cá thịt thương phẩm, mỗi năm hai lần thu hoạch, mỗi lần đạt trên dưới 1 tấn cá. Dần dần anh chị chuyển mạnh sang mô hình sản xuất “đa canh, đa con, đa sản phẩm”. Cùng với cá thịt thương phẩm, du nhập thêm nghề nuôi ươm cá giống (chủ yếu loại cá hương) gồm các loại trắm cỏ, mè hoa, trôi rigan… Trên bờ hồ, anh chị trồng các loại cây ăn quả, rau thơm và chăn nuôi lợn hướng nạc, vịt gà siêu thịt, siêu trứng…

Với các sản phẩm chăn nuôi tổng hợp đó, mỗi năm trừ chi phí, gia đình CCB Phạm Ngọc Chiêng thu lãi tới trên 50 triệu đồng.

Bài và ảnh: LÊ REO